blog placeholder

Het Franse volkslied is heel lang, en klinkt erg mooi en Zuidelijk. Maar je hebt er naturlijk niet veel aan als je het niet kunt verstaan! Daarom hieronder de vertaling van het Franse volkslied.

Komt, kinderen des vaderlands,

de dag der overwinning is aangebroken!

Tegen ons ishet bloedige vaandel van de tirannie gehesen

Het bloedige vaandel is gehesen.

Hoort ge in de veldenhet loeien van die vreselijke soldaten?

Zij naderen tot in uw armenom uw zonen en echtgenoten te kelen

 

Te wapen, burgers!

Vormt uw bataljonnen!

Marcheert, marcheert,

Zodat het onreine bloedonze goten doordrenkt

 

Wat wil deze horde slaven,

bestaande uitverraders en samenzwerende koningen?

Voor wie zijn deze walgelijke ketenen,

deze ijzers die langgeleden zijn gemaakt?

Fransen, voor ons, ah! Wat een belediging!

Welke middelen moet men uitoefenen

Wij zijn het die men durft te overwegen

om tot de oude slavernij terug te brengen

 

Wat! Deze buitenlandse groepen

zouden de dienst gaan uitmaken in ons land.

Wat! Deze huurtroepen

zouden onze krijgshaftige zonen teneerslaan.

Grote God, door geketende handen zouden

wij ons onder het juk schikken.

Verdorven despoten zouden

de meesters van ons lot worden

 

Beeft, tirannen en verraders,

de schande van alle partijen!

Beeft, uw vadermoordelijke projecten

zullen uiteindelijk hun prijs ontvangen.

Alles, wat tegen u vecht, zijn soldaten.

Als ze vallen, onze jonge helden,

brengt de aarde nieuwen voort,

allen bereid om tegen u te vechten.

 

Fransen, grootmoedige strijders,

draagt of weerhoudt uw slagen.

Spaar deze trieste slachtoffers

die zich met tegenzin tegen ons wapenen.

Maar deze bloedige despoten,

maar deze medeplichtigen uit Bouillé…

Al deze tijgers die zonder medelijden

de borst van hun moeder hebben verscheurd.

 

De heilige liefde voor het vaderland leidt,

ondersteunt onze dappere wrekers.

Vrijheid, geliefde vrijheid,

vecht met je beschermers!

Moge de overwinning onder onze vlag naar je toesnellen

naar je krachtige klanken,

zodat je ten onder gaande vijanden

jouw triomf en onze glorie zullen zien!

 

We zullen het strijdperk betreden

wanneer onze ouders er niet meer zullen zijn.

Wij zullen er hun stof vindenen het spoor van hun deugden.

Veel minder jaloers (zijn wij) om hen te overleven

dan om hun doodskist te delen.

Met verheven trots zullen we

hen wreken of hen volgen.