blog placeholder

In Nederland hoor je het steeds vaker en het wordt ook steeds populairder bij de jeugd, straattaal. Veel oudere mensen ergeren hier zich aan, maar hoe komt het nu dat ze dit spreken? En spraken oudere mensen vroeger ook geen straattaal?

De term straattaal is bedacht door Rene Appel, een Nederlandse taalkundige uit de jarige negentig. maar voor de jaren negentig bestond het natuurlijk al. Vooral in de gebieden in en rond de randstad is het begonnen en pas daarna uitgebreid naar het oosten van het land. Waarom jongeren dit gingen spreken is niet bekend maar waarschijnlijk omdat ze zich daardoor konden onderscheidden van andere groepen of volwassen mensen. Vaak ook als je het juist niet sprak hoorde je niet bij de groep. Ze namen veel woorden over uit het Turks, Marokkaans, Surinaams, Antilliaans en Engels, zoals dope spacen of wazzup.  En soms werden woorden verzonnen. Waarom namen ze nu juist veel woorden uit deze talen over? Dat komt omdat in Nederland veel allochtonen wonen die deze talen hebben meegenomen uit hun oorspronkelijke land. Veel van deze mensen hebben natuurlijk ook de Nederlandse taal geleerd, maar vaak gebruiken ze hun moedertaal ook nog en mengen dit met het Nederlands of gebruiken het in huishoudelijke kring in het bijzijn van hun kinderen. De kinderen van deze allochtonen zitten gewoon op Nederlandse scholen en nemen de moedertaal van hun ouders over waardoor de autochtone kinderen ook een paar woordjes kunnen overnemen. En zo is de hoeveelheid van de straattaalwoorden steeds groter geworden en het groeit nog steeds. Grotendeels door de media wordt straattaal verspreid en denk bijvoorbeeld ook aan raps en films.

 

Straattaal is een taal die heel erg verschilt per stad of gebied. Bijvoorbeeld in Amsterdam spreken de jongeren straattaal met veel Marokkaanse woorden erin, maar in Rotterdam juist weer veel Arabische en Surinaamse woorden. Ook tussen wijken van bijvoorbeeld Rotterdam is het verschil al groot. Toch als een nieuw woord wordt bedacht of snel aanslaat, zal het snel worden verspreid en ook in meerdere gebieden gebruikt worden. De straattaal wordt grotendeels gesproken in de randstad, vooral in Rotterdam en Amsterdam ontwikkeld straattaal zich erg snel. Buiten de randstad bijvoorbeeld in Groningen wordt straattaal steeds meer gebruikt door jongeren maar ontwikkeld zich nog lang niet zo snel als in de randstad. En dan is er nog een vorm. Het Murks. Dit is een vorm  van straattaal dat een mix is van Turkse en Marokkaanse woorden. Dit wordt vooral gesproken door Turkse en Marokkaanse jongeren die gebrekkig Nederlands spreken. Ook werd deze taal veel geïmiteerd door de Nederlandse jongeren.  Vroeger in de tijd van jullie ouders en daarvoor voordat er naar Nederland veel allochtonen emigreerden, werd er Bargoens gesproken. Ook in Leiden wordt het nog steeds gebruikt, maar vooral door wat oudere mensen. Een piek, rooie, kroeg, dokken of wout zijn allemaal voorbeelden van Bargoens.

Ook het Nederlands lijkt meer op straattaal dan vaak wordt gedacht. Veel woorden uit de straattaal zijn gevormd uit het Nederlands enkel door alleen begin of eindletters weg  te halen of van zinnen lidwoorden en andere woorden weg te laten. Niet alle woorden worden vervormd, er zijn ook heel veel Nederlandse woorden die gewoon gebruikt woorden maar dan met een andere betekenis of er worden woorden aan elkaar gezet die eigenlijk geen Nederlandse betekenis hebben.