blog placeholder

Overal ter wereld zijn piramiden gevonden. In Soedan, Irak, Mexico, Chili, Guatemala en Rome zijn deze bouwwerken gevonden, zelfs in Oostenrijk en de Filippijnen. De meest bekenden zijn waarschijnlijk die in het Egyptische “Dal der Koningen”, maar ook in Japan zijn zelfs onder water piramiden ontdekt. De meeste van deze bouwwerken zijn nog niet helemaal onderzocht omdat deze nogal moeilijk toegankelijk zijn.

Zijn piramiden grafkelders?

In de meeste gevallen zou een piramide gebouwd zijn als graf. Later zijn er aanwijzingen gevonden die zouden wijzen op andere mogelijke redenen voor deze bouwwerken. Er kan bijna met zekerheid gezegd worden dat tijdens de 48 jarige regering van Snofroe (vader van Cheops), ± 2575 v.C., er 5 piramiden gebouwd zijn. Een bekende theorie is dat de farao met deze enorme bouwwerken hun macht en grootheid wilden tonen. Maar volgens vele onderzoekers zou blijken dat deze piramides ook een astronomische reden hebben. Deze theorie bestaat eruit dat de vier hoeken van een piramide gericht zijn naar de vier windstreken. We weten wel dat de Egyptenaren, op gebied van astronomie, erg geleerd waren. Hierdoor wordt aangenomen dat de piramiden een astronomisch nut hadden. Wellicht zal het enkel bij gissen blijven, want, tot nu toe, zijn er nog geen sterke bewijzen gevonden. We weten wel dat de piramiden in “Het Dal der Koningen” bedoelt zijn als graftombe. Eén van de weinige graven die niet geplunderd is geweest is het graf van Toetanchamon. Bij alle andere graven zijn sporen van plunderaars gevonden.

Hoe werd een piramide gebouwd?

Het blijft, tot op heden, een raadsel hoe deze omvangrijke gebouwen tot stand zijn gekomen. Zelfs in deze moderne tijden zou het een enorme opdracht zijn om zoiets te realiseren. Wel weten we dat door de verschillende culturen, waar deze piramiden gevonden zijn, er meer dan één manier van bouwen was. De Franse chemicus Joseph Davidovits beweerde eind jaren ’80 dat de stenen van piramiden ter plaatse gemaakt werden. Hiervoor zou met een specie van kalksteen en andere gesteente gebruikt hebben. Deze werd dan ter plaatse in de vorm gegoten. Deze theorie is niet aan de orde bij de piramiden in Egypte. Alleen al als we kijken naar de onregelmatigheid en niet pasklare vorm van de stenen. Op andere piramiden was deze werkwijze misschien wel mogelijk.

De meeste van de onderzoekers denken dat de gebruikte stenen afkomstig zijn uit een steengroeve. Deze zouden dan door de arbeiders naar de locatie worden geduwd of getrokken. De meest logische verklaring zou zijn, dat de arbeiders gebruik maakten van steigers. Deze steigers zouden dan meegebouwd worden met de piramiden. Dit zou de leemtes en openingen verklaren. Onderzoekers zouden deze theorie staven door de aanwijzingen die ze vonden. Het blijft echter bij aanwijzingen, echte bewijzen zijn nog niet gevonden.

De mythe rond een piramide.

Nog altijd worden er geheimen ontdekt bij het onderzoek van een piramide. Vele verhalen gaan rond de schatten, verborgen kamers en gangen. Maar tijdens opgravingen gebeuren er soms dingen die doen vermoeden dat er meer is dan schatten en mummies. De archeologen John Shea Perring en Howard Vyse, bezochten in 1839 een “knikpiramide” (piramide zonder trapconstructie). Beide mannen beweerden dat bij de opgravingen, een sterke, ijskoude wind, door de gangen blies. Hierdoor moesten ze hun werk staken. Dit was ongewoon omdat de uitgegraven weg, de enige verbinding met de buitenwereld was. Een Egyptische onderzoeker, Ahmed Fakhry genaamd, sprak rond 1950 over geluiden die in de piramiden te horen waren. Waarschijnlijk werd dit veroorzaakt door de wind die zich door de verborgen gangen verplaatste. De meeste geruchten gaan over de bouwers van de piramiden die door tekens en raadsels, boodschappen wilden doorgeven aan hun nakomelingen of aan de goden. Er wordt ook beweerd dat alle piramiden naar het noorden zijn gericht. Maar dit gaat enkel over de oudste Egyptische piramiden. De theorie dat deze gebouwen enorme zonnewijzers zijn, is nogal vergezocht. De plaats hiervoor is niet echt geschikt omdat sommige piramiden naast een rivier of ravijn liggen waardoor een deel van de schaduw verloren gaat. Om als zonnewijzer te dienen is de schaduw van de punt te breed.

Over piramiden bestaan er veel meer geruchten en raadsels, maar deze geruchten gaan meestal over generaties, waardoor de waarheid verloren gaat.