blog placeholder

Hoewel India jaarlijks talloze feesten op de agenda heeft staan, is het Holifeest toch wel een van de meest spectaculaire. Elk jaar in februari of maart beleeft de Indiase bevolking veel plezier aan dit lentefeest. De grappige gebruiken met verf leveren schitterende foto’s op van een fantastisch kleurenspel. 

Religieuze oorsprong

De oorsprong van het Holifeest bevind zich voornamelijk in een religieus verhaal. Lang geleden was er een koning die door de hindoegod Shiva onsterfelijk was gemaakt. De koning voelde zich hierdoor ook goddelijk en beval iedereen om hem te aanbidden. Prahalad, de zoon van de koning, wilde dit niet omdat hij de hindoegod Vishnu als zijn god zag. Hierop wilde zijn vader hem doden, maar dit werd telkens door Vishnu voorkomen. Prahalad had echter ook een zus, namelijk Holika. Zij bezat demonische toverkunsten en hoorde over de ongehoorzaamheid van haar broer. Ze bedacht een plan door haar broer te vertellen dat zij Vishnu ook stiekum als haar god zag en stelde hem voor om een offer te brengen aan deze god van het heelal. Dit offer bestond uit het offeren van henzelf op een brandstapel, waarbij ze zelf een onbrandbaar kleed aan zou trekken. Hiermee zou bewezen worden dat de koning God was, omdat Vishnu Prahalad alleen zou hebben laten verbranden. Op de avond van de offerande hadden zich veel mensen verzameld. Broer en zus werden vastgebonden op de brandstapel en hij werd aangestoken. Tot grote ontzetting van de toeschouwers verbrandde alleen Holika en haar broer bleef ongedeerd. Vervolgens verscheen Vishnu en scheurde de koning aan stukken. Zo had het goede het kwade overwonnen en werd dit ingevoerd als een jaarlijks terugkerend feest. 

Ritueel begin

Het Holifeest is in feite een combinatie van een lentefeest en de viering van het nieuwe jaar. In het Hindoeisme wordt er namelijk niet gerekend met de kalender zoals wij die kennen, maar met de maankalender. Hierdoor is een jaar bij de Hindoes elf dagen korter dan een jaar bij ons en komen ze telkens meer achter te lopen. Om dit verschil weer te egaliseren wordt er elke 2,5 maand een schrikkelmaand ingelast. Een maanjaar is afgelopen wanneer het volle maan is en de dag erna start het nieuwe jaar. Dit is het officiele begin van het Holifeest. De voorbereidingen van het feest beginnen eigenlijk al aan het begin van de lente, wanneer er een stek van de Rearhplant wordt gepoot dat symbool staat voor het goede. Rond deze plant wordt er veertig dagen lang gebouwd aan een stapel brandhout, wat het kwade symboliseert. Op de laatste dag van het jaar waarop het volle maan is, houd de priester een offerande. Vervolgens worden de stapels hout in brand gestoken. Hierbij worden er liederen gezongen, net zolang tot het plantenstekje verbrand is.  Dit symboliseert de overwinning van het goede en de vernietiging van het kwade. 

Kleurenspel

Waar het Holifeest in andere landen vooral om bekend staat, is het overvloedige gebruik van kleurig poeder tijdens de feestdagen. Iedereen strooit kleurige poeders over elkaar heen, wat symbool staat voor de kleuren van de weelderige natuur. Hoewel het vooral een feest van de lagere kasten is, doen ook de mensen uit de hogere kasten graag mee. Naast het gooien met kleuren wordt er ook veel met parfum en reukwater gesprenkeld. Dit alles staat voor het bloeien van de natuur, wat gezien kan worden als een tijd van hoop en opleving. Aan het einde van de dag wassen alle mannen en jongens zich tezamen in de heilige rivier de Ganges, als teken van broederschap. Iedereen begint weer met een schone lei en wenst elkaar een voorspoedig nieuwjaar.