blog placeholder

Sinds het neerhalen van een Maleisisch verkeersvliegtuig door de Oekraïense separatisten zijn de verhoudingen tussen de Oekraïense separatisten en de Oekraïense nationalisten op scherp komen te staan. Wie zijn de Oekraïense separatisten eigenlijk en waarom willen ze bij Rusland horen?

Hoe komen al die Russen in Oekraïne:
De oorsprong van de Russen in oost Oekraïne gaat terug naar voor 1240 toen de Oekraïne nog niet bestand maar het gebied van de huidige Oekraïne uit een aantal Russische vorstendommen bestond. In 1240 werden deze Russische vorstendommen veroverd door de Mongolen. Dit duurde tot 1686 toen de door de Mongolen beheerste Oekraïense gebieden ten oosten van de rivier de Dnjepr geleidelijk aan werden gerussificeerd terwijl de Oekraïense gebieden ten westen van de rivier de Dnjepr Pools bleven.

Scheidslijn

Waarom zijn de Oekraïners niet snel onder de indruk van een aantal doden:
In 1922 werd Oekraïne onderdeel van de toenmalige Sovjet-Unie en voltrok zich onder leiding van Stalin een grote industriële revolutie. Tegelijkertijd werden de landbouwbedrijven onder dwang gecollectiviseerd wat de grote holodomor-hongersnood van 1932-33 tot gevolg had, waardoor tussen de 5 tot 10 miljoen mensen het leven lieten. Toen in 1941 de Duitsers Oekraïne veroverden overleden er in de 4 daaropvolgende oorlogsjaren nog eens naar schatting 3 miljoen mensen door grootschalige Jodenvervolgingen en het ronselen van ‘Ostarbeiter’.

Russische taalgebieden

Waarom is het Oekraïense leger zo zwak:

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Oekraïne zich tot een van de belangrijkste en welvarendste socialistische Sovjetrepublieken en riep het Oekraïense parlement in 1991 na de staatsgreep in Moskou de onafhankelijkheid uit. De toen weer onafhankelijke republiek van Oekraïne was toen één van de grootste kernmachten op aarde. Onder druk van het westen ging Oekraïne  in 1994 akkoord met het ter vernietiging aanbied van 1800 kernraketten aan Rusland. In ruil hiervoor werd in het zogenaamde Boedapestmemorandum van 1994 vastgelegd dat Oekraïne  in ruil voor het ter vernietiging aanbieden van de kernwapens een soevereiniteitsgarantie kreeg van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Rusland. Oekraïne ondertekende tegelijkertijd ook het non-proliferatieverdrag van kernwapens. Door het inleveren van al haar kernwapens en de garantie dat de soevereiniteit van Oekraïne werd gegarandeerd door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Rusland werd het grote krachtige Oekraïense leger ver teruggebracht in grootte en bleef er een relatief zwak leger over.