blog placeholder

Hoe goed bent u beschermd als Europese consument?

De Europese Unie stimuleert het vrije vervoer van goederen tussen de landen binnen de EU. Als burger van een EU-land heeft u alle vrijheid om aankopen te doen of reizen te boeken in een ander land dat lid is van de EU. Of dat nou via internet is of van een winkel. Maar hoe weet u nu of het vertrouwd is om goederen aan te schaffen over de grens?

1. Wanneer geldt de Europese richtlijn Koop en Garantie?

Als particuliere consument geld deze richtlijn binnen de hele EU, of u nou naar een winkel gaat of van een andere professionele verkoper iets koopt.
Er zijn ook uitzonderingen, in deze gevallen geldt deze richtlijn niet :

  • Onroerend goed.
  • Zaken die gerechtelijk worden verkocht (‘bij executie’).
  • Water, gas en elektriciteit in onverpakte vorm.

Bij veilingen en tweedehands gekochte goederen kunnen soms andere regelingen plaatsvinden ook word dit verkocht binnen de EU-landen

2. Waaraan moet uw aankoop voldoen?

De verkoper moet u goederen verkopen die met de koopovereenkomst in overeenstemming zijn. 

In dit geval is dat :

Als uw ingekochte goederen overeenkomen met de beschrijving van de verkoper en de geclaimde eigenschappen.

– Als u goederen heeft ingekocht en de verkoper was op de hoogte van een specifieke en voor u noodzakelijke wens.

-Als uw ingekochte goederen bedoeld zijn voor het gebruik dat normaal is voor soortgelijke artikelen.

-Als uw aankoop de kwaliteit en prestaties biedt die voor soortgelijke artikelen standaard zijn en waarvan u dit mag verwachten op grond van de beschrijving of reclame-uiting.

-De verkopende partij is er dan direct voor aansprakelijk dat wat u koopt aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet. Hij mag zich dus niet verschuilen achter de fabrikant of andere toeleverancier.

3. Wanneer heeft u recht op kosteloze reparatie of vervanging?

De verkoper is minimaal 2 jaar aansprakelijk voor het naar behoren functioneren van uw aangekochte goederen. Zodra de gekochte goederen binnen 6 maanden stuk gaan, of zijn de prestaties al binnen deze periode niet wat u er redelijkerwijs van mag verwachten? Dan wordt ervan uitgegaan dat het gebrek al bestond op het moment van de aankoop. Dit geldt niet als de verkoper kan bewijzen dat het probleem uw eigen schuld is.

Doet het defect zich voor tussen 6 en 24 maanden na de aankoop? Dan moet u aan kunnen tonen dat het gebrek al bestond voordat u de goederen heeft aangekocht.

Binnen de periode van 2 jaar heeft u bij een gebrek buiten uw schuld recht op gratis reparatie of vervanging van uw aangekochte artikelen. Dit moet dan binnen een redelijke termijn gebeuren en zonder dat u daar ernstige overlast van heeft.

4. Heeft u het recht om te uw aankoop te ruilen of een koop te annuleren?

Nee, binnen de Europese richtlijn is geen annuleringsrecht opgenomen. Als u iets heeft aangeschaft, hoeft de verkoper het artikel niet terug te nemen of in te ruilen voor iets anders. Zodra dit wel gebeurd is dit gewoon extra service.

5. Als ik een klacht heb, waar moet ik dan zijn?

Als u iets heeft aangeschaft in een ander land binnen de EU en u heeft daar klachten over, dan moet u eerst proberen met de buitenlandse verkoper tot een overeenkomst te komen. Lukt dat niet en denkt u dat u volgens de Europese richtlijn wel uw gelijk heeft? Dan kunt u terrecht bij het ECC, en daar vervolgens een klacht in te indienen.