blog placeholder

Het aantal pelgrims overschrijdt die van de Middeleeuwen. Het lijkt of de mensheid massaal op zoek is naar zingeving. Dat de meeste bedevaartplaatsen in Zuid-Europa liggen is geen toeval. De mensen durven daar over het algemeen beter uit te komen voor de belangrijke vragen aan het leven. Vragen over ziekte, dood, geluk, en de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. De antwoorden hierop denken ze te vinden in heilige plaatsen als Fátima.

Ieder jaar kom je van mei tot oktober wonderlijk uitgedoste gezelschappen tegen, die langs de geasfalteerde wegen op weg zijn naar Fátima waar het grootste devotiespektakel plaatsvindt van Portugal. Daar op een open veld in Cova da Iria, zagen drie herderskinderen op 13 mei 1917 een lichtflits in een steeneik met daarin de gestalte van een dame in een stralend wit gewaad. Ze vertelde dat ze uit de hemel kwam en vroeg de kinderen, die Lúcia, Francisco en Jacinta heetten, steeds op hetzelfde uur en dezelfde dag van de maand naar de boom terug te komen. Op 13 oktober zou zij openbaren wat zij wilde en wie zij was.

Toen zij voor de tweede keer verscheen waren er veertig mensen op de been, een maand later waren het er al vierduizend. De republikeisne regering was in die tijd antikleriaal, waardoor de kerk niet erg gelukkig was met de verhalen die over de verschijningen de ronde deden. Op 13 augustus werden de kinderen opgepakt en ondervraagd. Hierdoor zou het vierde visioen zich pas op de 19e voordoen. 

Zes maanden nadat de kinderen voor het eerst de stralende gestalte van de dame in de steeneik hadden waargenomen, stonden er in het open veld zeventigduizend pelgrims, die ondanks het slechte weer al een dag eerder waren gekomen. Toen de hemel opklaarde, stond de zon stil en draaide om zijn as, werd koperkleurig en had zo’n intense kracht, dat langdurig zieken beter werden en blinden weer konden zien. Maar alleen de kinderen konden de stralende dame zien, die zich aan Lúcia – de enige die haar duidelijk kon verstaan – openbaarde als de Maagd Maria. Ze gaf aan Lúcia een boodschap door met drie profetieðn, de ‘geheimen van Fatima’. Het eerste geheim ging over vrede en kondigde het einde van de Eerste Wereldoorlog aan. Het tweede over de Russische bedreiging van de wereldvrede en de Kerk. Het derde geheim heeft het Vaticaan nooit bekendgemaakt.

In mei 1967, vijftig jaar na de eerste verschijning, kwam paus Paulus VI naar Fátima. In 1989  deelde de bisschop van Leiria mee dat Jacinta en Francisco bij pauselijk decreet zalig zouden worden verklaard, omdat ze door de massale pelgrimages naar Fátima grote bekendheid hadden gekregen. Dat was het moment waarop Portugal mee ging tellen wat betreft de heiligen en zaligverklaarden. Van de vele verschijningen van de Maagd Maria is die in Fátima de enige die officieel door het Vaticaan wordt erkend.

Langs de Caminho do Norte en Caminho do Sul  lopen ieder jaar op 13 mei en op 13 oktober – maar ook in die tussen liggende periode – grote aantallen bedevaartsgangers naar het heiligdom in Fátima. Ze gaan daar niet heen om Onze Lieve Vrouwe om een wonder te vragen, maar om een belofte in te lossen, eten voor de armen te vragen of voor vrede in de wereld. Sommigen kruipen de laatste meters op hun knieðn langs het marmeren pad dat vanaf de rand van het plein naar de verschijningskapel loopt.

 

 

Meer verhalen over Portugal zijn te lezen op:

http://artikelen.foobie.nl/regios-landen/het-mysterieuze-bos-van-bucaco

http://artikelen.foobie.nl/regios-landen/penela-kastelenstadje-in-midden-portugal

http://artikelen.foobie.nl/regios-landen/tomar-een-stadje-van-grote-cultuurhistorische-waarde

http://artikelen.foobie.nl/regios-landen/quinta-das-lagrimas-en-de-legende-van-pedro-en-ines