blog placeholder

noorse vlagDe bergens test  (norsk språktest høyrere nivå) is een Noorse taaltest op B2-C1 niveau. De test wordt gebruikt voor immigranten in Noorwegen en voor Noren die hun middelbare school in het buitenland gevolgd hebben. Hier kun je lezen wat de bergens test inhoudt en hoe je je erop kunt voorbereiden.

Wat is de bergens test

De Bergens test (test i Norsk, høyere nivå) is een taaltest op B2-C1 niveau. Een groot deel van de Nederlanders die naar Noorwegen emigreren moet deze test doen. Zonder deze test kun je namelijk niet studeren aan de hoge scholen en universiteiten in het land. Er zijn ook bepaalde diploma’s die niet worden erkent zonder dat je de Bergens test gehaald hebt.

De bergens test bestaat uit twee onderdelen: schriftelijke vaardigheden en mondelinge vaardigheden. De twee examens zijn los van elkaar te volgen.

Waaruit bestaat het schriftelijke gedeelte van de bergenstest?

Het schriftelijke gedeelte bestaat uit verschillende onderdelen:

 1. leesvaardigheid
 2. luistervaardigheid
 3. samenvatting schrijven
 4. grammatica
 5. opstel schrijven

Leesvaardigheid:

Het onderdeel leesvaardigheid bestaat uit 2-4 teksten op verschillende niveaus. De vragen bestaan zowel uit open vragen (waar je dan kort en in correct Noors op moet antwoorden) en een deel multiplechoice vragen waarbij er om de zoveel woorden een woord is weggelaten uit een tekst en je dan het beste alternatief moet kiezen. Voor de meeste Nederlanders is leesvaardigheid niet echt een probleem

Het onderdeel leesvaardigheid wordt gecorrigeerd aan de hand van een vooraf opgestelde lijst met de juiste antwoorden.

Luistervaardigheid:

Het onderdeel luistervaardigheid bestaat uit een aantal korte fragmenten. De vragen zijn multiple choice. Over het algemeen wordt er op verschillende snelheden en in verschillende (vrij milde) dialekten gesproken. Luistervaardigheid is het onderdeel waar de meeste mensen op zakken.

Het onderdeel luistervaardigheid wordt gecorrigeerd aan de hand van een correctiemodel.

Samenvatting schrijven:

Bij het schrijven van een samenvatting wordt er een bepaalde tekst twee keer afgespeeld. Hierbij krijg je de mogelijkheid om aantekeningen te maken. Vervolgens moet je een samenvatting van de tekst (meestal een interview) schrijven aan de hand van de belangrijkste punten. Als hulp en geheugensteun worden de belangrijkste punten gegeven. Bij deze samenvatting gaat het dus deels om passieve taalvaardigheid (luisteren naar de tekst) en aktieve taalvaardigheid (in je eigen woorden de tekst opschrijven).

Het onderdeel samenvatting wordt beoordeeld op de volgende punten:

 • tekstopbouw (structuur, aliena’s, titel van de tekst)
 • inhoud (klopt de inhoud met de originele tekst)
 • woorden en uitdrukkingen (hoe genuanceerd de woordenschat is)
 • grammatica (complexe zinstructuren, afwisselende manier van schrijven)
 • spelling

Grammatica:

Het onderdeel grammatica bestaat uit een aantal zinnen die je zelf op een andere manier moet schrijven zonder dat de betekenis verandert. Hierbij is het dus belangrijk dat je een behoorlijke woordvoorraad hebt. Er zakken ook veel mensen op grammatica omdat je hierbij ook puntenaftrek krijgt voor spelfouten.

Het onderdeel grammatica wordt beoordeeld aan de hand van een correctiemodel

Klik hier voor een overzicht van de Noorse grammatica

Opstel schrijven:

Over het algemeen krijg je de keuze uit twee of drie onderwerpen. Het idee hierbij is dat je een betoog schrijft over het onderwerp. De lengte van de tekst moet ongeveer 350 woorden zijn. De eerste 100 woorden mogen geen mening bevatten en de rest van de tekst moet juist jouw mening duidelijk maken.

Dit onderdeel wordt beoordeeld op:

 • inhoud: hoe zakelijk en hoe duidelijk wordt de informatie en de standpunten gepresenteerd en uitgediept
 • tekstopbouw: goede tekstopbouw met eventueel tussenkopjes
 • woorden en uitdrukkingen: woordenschat, hoe genuanceerd en precies er geschreven wordt
 • spelling
 • grammatica: gebruik van gevarieerde grammatica zonder al te veel grammaticale fouten.

Mondelinge gedeelte

Het mondelinge gedeelte van de test wordt onafhankelijk van het schriftelijke gedeelte afgenomen. Bij de mondelinge test krijg je informatie over een bepaald onderwerp en moet je dat daarna in je eigen woorden vertellen. De examinator vraagt daarna naar jouw mening. Hierna is het de bedoeling dat je een aantal plaatjes kunt omschrijven in je eigen woorden.

Aangezien de meeste hoge scholen en universiteiten alleen het schriftelijke gedeelte van het examen verplicht stellen, zijn er niet zoveel mensen die ook het mondeling examen doen.

De resultaten

Er zijn maar drie resultaten mogelijk voor de test:

Om te slagen moet je voor alle onderdelen van de test geslaagd zijn. 1 onvoldoende zorgt ervoor dat de hele test onvoldoende is (ook al had je een godt bestått voor alle andere onderdelen). Om godt bestått te krijgen moet je alle onderdelen gehaald hebben en voor minstens drie onderdelen een godt bestått gehaald hebben.

Hoe kun je je voorbereiden op de test?

Om de test te halen heb je een behoorlijke woordenschat nodig, minstens 3000-4000 woorden, maar vaak nog wel wat meer. Dit is een beetje afhankelijk van wat voor soort woorden je hebt geleerd. Verder moet je een goed overzicht hebben van de Noorse grammatica. De meeste Nederlanders hebben niet zoveel problemen met leesvaardigheid in het Noors. Vaak zakken ze dan ook op een van de andere onderdelen, meestal luistervaardigheid of het schrijven van een samenvatting.

Om je goed voor te bereiden is het belangrijk dat je vooral veel Noors spreekt, leest, schrijft en luistert. Dit is het gemakkelijkst als je in Noorwegen woont. Zowel in Noorwegen als in Nederland worden er verschillende cursussen Noors gegeven. Ook op deze manier kun je je ook goed voorbereiden.

Zodra je in de meeste situaties niet meer hoeft na te denken over wat je zegt, zodra je (vrijwel) iedere boodschap op twee of meer verschillende manieren kunt overbrengen (en ook kunt schrijven!) en wanneer je de Noorse radio kunt verstaan zonder er al te veel moeite voor te doen, haal je waarschijnlijk de test wel.