blog placeholder

Het verhaal gaat over een Duitse Professor Otto Lidenbrock die gelooft dat er Vulkanische Tunnels bestaan die leiden naar het Middelpunt van de Planeet Aarde. De Professor, zijn Neef Axel en een ingehuurde Gids dalen af in de IJslandse Vulkaan Snaefellsjökull en beleven dan vele avonturen zoals de ontmoeting met Prehistorische Dinosaurussen en de beleving van Natuurlijke Gevaren, voordat zij uiteindelijk weer naar de Oppervlakte komen in Zuid Italië op de Vulkaan Stromboli.

Collecitble Book, A Journey Into The Intrerior Of The Earth     Jules Verne

De Roman maakt vaak gebruik van het apparaat van de Professor die Scientific Matter met Axel uitlegt of bevecht. Dit met het oog op Wetenschappelijke feiten, waarop de Wereld Visie is gebaseerd betreffende Communicatie. Axel wijst de verschillende Lagen aan van de Aarde aan de Professor. Veel dingen zijn aangenomen als ware feiten in de Roman, het is nu bekend, dat de meeste geselecteerde feiten onjuist zijn met inbegrip van de temperatuur van de ruimte die -40 graden Fahrenheit zou zijn en Vulkaan Uitbarstingen als gevolg van een Reactie Tussen Water en Chemicaliën in de Aardkorst. Een méér dan Fantasie Rijke ervaring en zéker een plekje in de Boeken Kast waard.

Het verhaal begint in Mei  1863 in het Lidenbrock Huis in Hamburg, Duitsland. Professor Lidenbrock haast zich naar huis om zijn laatste aankoop een origeneel Runen Manuscript van een Ijslandse Saga geschreven door Snorri Sturluson te lezen. Terwijl al kijkend door het Boek, Professor Lidenbrock en zijn Neef Axel een ge-codeerd briefje vinden geschreven in Runen Script. Professor Lidenbrock en Axel vertalen de Runen Tekens in Latijnse Letters en onthullen het bericht.

Professor Lidenbrock beslist om iedereen in het op te sluiten en forceert iedereen in het huis inclusief de huishoudster Martha om zonder voedsel verder te gaan totdat de Code vertaald is. Axel ontdekt het antwoord wanneer hij zichzelf koelte toe waaierd et het briefje en ontcijferd de tekst. Professor Lidenbrock besluit dat de ontcijfering correct is en hoeft slechts achteruit te lezen. De zinnen zijn geschreven in Ruw Latijn. Axel besluit om het geheim van de Professor verborgen te houden, maar na twee dagen zonder voeding kon hij niet meer tegen het gevoel in zijn lichaam die de honger hem geeft en vertelt het geheim van de Professor tegen zijn Oom. Professor Lidenbrock vertaalt de Middeleeuwse Briefje geschreven door de IJslandse Alchemist Arne Saknussemm, die beweert een Tunnel naar het Centrum van de Aarde via Snaefell in IJsland te hebben ontdekt. In welke taal Axel de Latijnse Taal noemt.

Het briefje luidt: Afdalen gewaagde Reiziger, in de Krater van de Jökull van Snaefell waar de Schaduw van de Scartaris raakt, vóór de Kalends Juli en je zult het Middel-Punt van de Aarde bereiken. Ik deed het … Arne Saknussemm

Professor Lidenbrock is een man van verbazingwekkend ongeduld en vertrek onmiddelijk naar IJsland en neemt zijn terughoudende Neef Axel mee. Axel die in verglijking Laf en Anti-Avontuurlijk is, probeert herhaaldelijk een reden voor oponthoud of terugkeren aan te gaan, waarin hij vreest voor het afdalen in een Vulkaan en diverse Wetenschappelijke Therorieën verzint om de Reis Onmogelijk te maken. Maar Professor Lidenbrock houdt zich herhaaldelijk verblind tegen Axel’s Point of View – Ziens-Wiijze. Na een snelle reis via Lübeck en Kopenhagen komen ze uiteindelijk aan in Reykjavik, waar de twee de diensten van Hans Bjelke kochten als Gids, Hans is een Deens Sprekende Jager die zijn Loon Verdiend als Jager. Zij reizen over Land naar de Voet van de Vulkaan.

                                                Vulkaan  

Eind Juni bereikten de groep de Vulkaan welk 3 Kraters heeft. Volgens Saknussemm’s Bericht bevindt de doorgang naar het Middelpunt van de Aarde in die éne Krater die aangeraakt wordt door de Schaduw van een nabij gelegen Mountain Piek – Berg Top at Noon – Middag. Echter in de tekst staat ook dat dit alleen het geval is tijdens de laatste dagen van Juni. Tijdens de komende dagen naderde de maand Juli tergend langzaam en het Weer is té Bewolkt om álle Schaduwen te zien. Axel verheugt zich in stilte in de hoop dat hij zijn Oom terugkeer kon afdwingen. Helaas voor Axel, echter op de laatste dag komt de Zon op en de Bertop toont zijn Schaduwen en de Professor kan hiermee de Juiste Krater bereiken.

Na de afdaling in de juiste Krater bevinden de drie Reizigers zich op weg naar het Binnenste van de Aarde en ontmoeten aldaar vele vreemde fenomenen en grote gevaren, met inbegrip van een Kamer Geuld met Brandbaar Gas en Steile Putten Rond het Pad. Na het nemen van een verkeerde afslag, lopen ze uit het water en Axel sterft bijna, maar Hans stapt in een Subterranean River. Professor Lidenbrock en Ael nemen de Rivier en noemde het de Hansback in zijn Eer en de drie zijn gered.

                                 Subterranean Rivier

Op een ander punt wordt Axel gescheiden van de anderen en is verdwaald enkele miles van hun vandaan. Gelukkig door een Vreemd Akoestische Verschijnsel kan hij communiceren met op een aantal mijl afstand van de Professor vandaan en de groep is al snel herenigd.

Na afdaling via de Hansback Rivier bereikt de groep een Onvoorstelbaar Grote Grot. Deze Ondergrondse Wereld wordt verlicht door Electrisch Geladen Gas die aan het Plafond hangt en is gevuld met een zéér Diepe Ondergrondse Oceaan omgeven door een Rotsachtige Kustlijn bedekt met Versteende Bomen en Gigantische Paddestoelen. De Reizigers bouwen een Vlot van Bomen en varen verder. De Professor noemden deze Zee de Lidenbrock Zee. Wanneer zij op de Zee zijn zien ze een aantal Prehistorische Wezens, zoals een Gigantische Ichthyosaurus die vecht met een Plesiosaurus en wint. Na de strijd tussen de Monsters komt de groep op een Eiland met een Enorme Geiser, welke Geiser ze Axel’s Eiland noemden.

                                   Giant Paddestoelen aan de Rotsige Kustlijn aan de Lidenbrock Zee

 In een Onweers Storm dreigen het Vlot en de de Passagiers Vernietigd te worden, maar in plaats daarvan worden ze op de Kust-Lijn gegooid. Axel ontdekt aldaar dat de Kust-Lijn bgroeid is met Prehistorische Planten en Dieren Leven, waaronder Gigantische Insecten en een Kudde Mastodonten. Op een strand bedekt met botten ontdekt Axel een Té Grote Mensen Schedel. Axel en Professor Lidenbrock wagen zich in het Prehistorische Bos waar de Professor met een wankelende onzekere stem een Prehistorisch Mens aanwijst leunend tegen een boom die méér dan twaalf foot hoog is en staat te kijken naar een Kudde Mastodonten. Axel is niet zeker of hij dit écht heeft gezien en hij en de Professor gaan in Debat of een Proto-Menselijke beschaving wel of niet bestaat zo ver onder de grond. De drie vragen zich af of het schepsel niet een Mens-Achtige-Aap is of een Aap-Achtige-Man. De waarneming van het schepsel wordt beschouwd als de méést verontrustende deel van het verhaal en de ontdekkings reizigers beslissen, dat het beter is om het niet aan te wijzen als een alarmerende deel van het verhaal en dit niet als een aanwezigheid te beschrijven als zij vrezen dat het wezen nog wel eens vijandig kan zijn.

    Mastodont          Tyrannosaurus Rex

De Reizigers blijen de Kust Lijn verkennen en vinden een Doorgang door Saknussemm de Gids gearkeerd als de Weg Voorruit. Het is echter geblokkeerd door wat lijkt op een recente Grot Instorting en twee van de drie mannen, Hans en de Professor zijn wanhopig en niet in staat een Weg Te Hakken door de Granieten Muur. De Avonturiers zijn van plan om de Granieten Rots met Pistool Katoen op te Blazen en peddelen naar de Zee om de ontploffing te ontsnappen. Bij het uitvoeren van het plan ondekt de groep echter dat achter de Rockfall een schijnbaar bodemloze put is en geen doorgang naar het Middelpunt van de Aarde is. De Reizigers worden weggevaagd als het Stormt op de Zee en eindigen in het Grote Open Gat in de Grond. Na urenlang te zijn meegesleurd en bliksemsnel door het water gingen eindigde het Vlot in een Grote Vulkanische Schoorsteen gevuld met Magma. Doodsbang renden de drie naar boven door de Verstikkende Hitte en worden dan uitgeworpen op het oppervlak van een Side-Vent van een Strato-Vulkaan. Toen de groep weer bij bewustzijn kwam ontdekken ze dat ze zich op een Vulkanisch Eiland bevinden gelegen in het Zuiden van Italië.

Aan het Einde van het Verhaal beseffen Axel en Lidenbrock waarom het Kompas zich Vreemd Gedroeg ná het deel van de Reis op het Vlot. Ze beseffen dat de Naald de Verkeerde Kant op Wees, nadat ze geraakt werden door een Electrische Vuurbal waarbij het Houten Vlot bijna werd vernietigd.

Ze keren terug naar Hamburg, Duitsland met een met Groot Succes geslaagde Ondekkings Reis en Professor Lidenbrock wordt geprezen als één van de Grote Wetenschappers van de Geschiedenis. Axel trouwt met zijn geliefde Gräuben en Hans keert uiteindelijk weer terug naar zijn vreedzame leven als Jager in IJsland. De Professor heeft enkelt spijt dat de Reis werd ingekort.

        Tunnel naar het Middelpunt van de Aarde