blog placeholder

De Gulden Snede is een verhoudingsgetal dat in de 18e eeuw is erkend als magisch getal. Daarvoor was het allang bekend, maar men ging er vanuit dat het toeval was en de hogere hand bepaalde dat er niets bestaat als een magisch getal. Bijna drie eeuwen later en meer ontwikkeld geloven wij ineens weer wel in magische verhoudingen. Lees hieronder hoe de Gulden Snede in het dagelijks leven voor komt, en check zelf of uw lichaam perfect is volgens deze methode!

Wist je dat….

…    1 x 1 = 1 (één keer nummer 1)

     11 x 11 = 121 (twee keer nummer 1 (oftewel 11))

   111 x 111 = 12.321 (drie keer nummer 1 (oftewel 111))

1.111 x 1.111 = 1.234.321 (vier keer nummer 1 (oftewel 1.111)

en ga zo maar door tot dat alle negen de getallen op zijn:

111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321 (negen keer nummer 1 (oftewel 111.111.111))

… er geen nobel prijs voor de wiskunde bestaat

… als men het midden van een lijn moet bepalen dat de mens op goed gevoel altijd (bijna) in het midden zit; de afwijkingsprecentage is nooit meer dan 5%.

… de Gulden Snede (GS) één van de meest fasinerende wiskundige problemen beschrijft

… de GS aangeduid wordt met de Griekse letter phi (afgeleid van beeldhouder Phidias, die de GS verhoudingen (on)buwust verwerkte in zijn kunstwerken; als eerst gebruikt door Mark Barr)  en een waarde heeft van 1,6180…

… de GS bepaald kan worden uit verhouding tussen b:a en (a+b):b

… de waarde van phi ook kan worden benaderd door de verhouding van twee opeenvolgende getallen in de rij van Fibonacci

… de rij van Fibonacci heeft een magische volgorde: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … (Het volgende getal is de voorgaande twee getallen opgeteld; 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, etc)

… men dacht dat de zoon van Fibonacci gek was, omdat hij niet ‘normaal’ tot tien kon tellen, maar dat hij op jonge leeftijd al zoveel slimmer was op wiskundig gebied dan de rest van de bevolking

… de waarde van de GS door Fibonacci kan worden benaderd als wortel(1+wortel(1+wortel(1+…etc))) = 1,6180

… dat GS een intrinsieke schoonheid bezit waardoor die verhouding veel zou voorkomen in maatschappij

… de verhoudingen met name voorkomen in klassieke architectuur (Griekse Parthenon), schilderkunsten (Mona Lisa, Leonardo DaVinci), levende natuur (zonnebloem, slakkenhuis), etc.

… diverse boeken de GS beschrijven op het menselijk lichaam. Opvattingen over de GS dat het ideale lichaam volledig volgens de GS-verhoudingen is opgebouwd.

… je zelf ook kan checken of je lichaam ‘perfect’ is

… meet de volgende verhoudingen en bepaal of jij tegen het perfecte aan zit:

Lengte van onder- en bovenbeen (van hiel tot heup) : Lengte van onderbeen (van hiel tot bovenkant knie)

Lengte van onder- en bovenarm (van vingertoppen tot schouder) : Lengte van onderarm (van vingertoppen tot schouder)

Lengte van je lichaam (van hiel tot top) : Lengte tot navel (van hiel tot navel)

… al deze verhoudingen binnen het lichaam ongeveer rond de waarde van de GS liggen (1,61)

… men hierdoor kan zien of je lichamelijk in balans bent

… dit het einde is van korte cursus Gulde Snede.