samenwerkingsverband

Heeft je kind extra ondersteuning nodig op school, dan komt het samenwerkingsverband hier vaak bij kijken. Zij zorgen er samen met de leraren op school en jullie als ouders voor dat je kind een passende plek op school kan krijgen. maar ook wanneer dit niet op het regulier onderwijs mogelijk is, kan het samenwerkingsverband je hierbij helpen. Zij zorgen dan voor een passende school, zoals bijvoorbeeld het speciaal onderwijs.

Het samenwerkingsverband passend onderwijs

Binnen elke regio in Nederland zijn er twee samenwerkingsverbanden te vinden; één van het basisonderwijs, en één voor het voortgezet onderwijs. Alle scholen zijn verplicht zich hierbij aan te sluiten, behalve scholen met cluster 1 en 2.

Dit betekent dat het verband in het basisonderwijs bestaat uit alle reguliere basisscholen, maar ook scholen voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs voor cluster 3 en 4. Binnen het voortgezet onderwijs bestaat het verband uit het onderwijs voor vmbo, havo en vwo, het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Voor ondersteuning en overplaatsingen

Wanneer er extra hulp op school nodig is, is daar een toewijzing voor nodig. Deze toewijzing wordt geregeld door het samenwerkingsverband. Maar ook wanneer het voor je kind beter is naar het speciaal onderwijs te gaan, krijg je hiermee te maken. De aanvraag wordt gedaan door de school waar je kind op dat moment staat ingeschreven, en het verband beslist vervolgens op basis van het ondersteuningsplan hoe zij het beste kunnen helpen.

Mocht het inderdaad het beste zijn dat je kind naar het speciaal onderwijs gaat, dan zal het samenwerkingsverband dit voor uitspreken en ervoor zorgen dat de nodige papieren in orde zijn. Ook kijken zij naar welke scholen er zijn voor je kind, en waar er plek is. Doordat alle scholen samen in het verband zitten weten ze allemaal van elkaar wat het aanbod, kennis en ervaring is. Dit helpt niet alleen om een kind op hun eigen school te helpen, maar zorgt er ook voor dat er snel een andere school gevonden kan worden.

Het ondersteuningsplan

Alle scholen binnen het verband maken samen afspraken over het begeleiden en ondersteunen binnen de regio. Al deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in het ondersteuningsplan. In dit plan staat onder andere:

  • Welke basisondersteuning de verschillende scholen bieden
  • Wat de procedure en criteria is voor plaatsing in het speciaal onderwijs
  • De procedure en het beleid voor kinderen die van het speciaal onderwijs terugkomen naar het regulier onderwijs
  • Hoe de financiële middelen voor het ondersteuning worden verdeeld, besteed en toegewezen
  • Hoe het samenhangend aanbod is georganiseerd
  • De resultaten van het onderwijs aan kinderen met behoefte aan ondersteuning
  • Op welke manier ouders geïnformeerd worden.

Lees ook: Affiliate inkomsten verkrijgen