blog placeholder

Velen van ons vragen het zich af….. Waar zit toch mijn talenknobbel.

De vraag is nu echter, bestaat een talenknobbel wel ECHT?

Vroeger dacht men, dat mensen die veel talen spraken letterlijk een knobbel hadden.Deze knobbel zou ontstaan, omdat bij mensen met een goed ontwikkeld taalgevoel een bepaald gebied van de hersenen meer gaat groeien dan bij andere mensen. Door deze groei zou een deel van het brein dan zo groot worden dat het tegen de schedel aandrukt. Zo ontstaat dan de zogenaamde talenknobbel en die zou vooral bij de ogen zichtbaar moeten zijn. Over de wiskundeknobbel werd hetzelfde gedacht. Bij mensen met veel aanleg voor wiskunde, zou lokale groei van de hersenen, voor een zichtbare knobbel op de schedel zorgen. Dit is natuurlijk een fabel.

Bestaat er dan zoiets als aanleg voor taal? Dit is moeilijk te zeggen. Aanleg heeft in dit geval vooral te maken met zaken die niets met taal te maken hebben. Waar het hierbij vooral om gaat is hoe je je het beste kunt focussen op de taal, dan dat er sprake kan zijn van aanleg. Het gaat dus vooral om het scheppen van de juiste randvoorwaarden.

Wat is dan de beste manier om een nieuwe taal te leren? Voor een kind is dit vooral spelenderewijs in zijn natuurlijke woon- en speelomgeving. Voor volwassenen is het vooral een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. Door veel woorden te leren en te horen op een structurele manier, wordt het beste resultaat geboekt.

 

 

Zijn er verschillen tussen man en vrouw op het gebied van taal? Meisjes pikken een taal over het algemmeen sneller op dan jongens. De jongens halen deze achterstand op latere leeftijd echter weer in. Voor de rest is het ook hier weer een kwestie van wie heeft de beste randvoorwaarden en wie kan zich het beste focussen.

Het aantal talen dat iemand kan leren is in principe oneindig. Veel mensen kunnen moeiteloos vijf of zes talen vloeiend leren spreken. De voordelen van meertaligheid zijn enorm. Meertalige mensen kunnen vaak beter inschatten wat een ander denkt. Meertaligheid geeft toegang tot andere culturen en meertaligen worden gemiddeld vier jaar later dement.

Leer en spreek dus uw talen……..En blijf uw talen onderhouden, want zoals je een taal kunt leren, kun je de taal ook verliezen.