blog placeholder

Wie een opleiding volgt dient te studeren. Studeren is een vaardigheid, die de een makkelijker afgaat dan de ander. Maar, zoals elke vaardigheid geldt, geldt ook studeren dat het aan te leren is. Cursisten die niet gewend zijn om te studeren zullen het leerboek ter hand nemen en gewoon gaan lezen. Natuurlijk steken ze daar wat van op, maar als je effectief wilt studeren moet je veel planmatiger te werk gaan. Natuurlijk moet je zelf enige discipline opleggen, want studeren is niet makkelijk. Er is een ijzeren wil voor nodig om vol te houden, of zoals er wordt gezegd: ‘’ Studeren is tegen de stroom in roeien, wie niet roeit, drijft af!”.

Lees de tips en aanwijzingen rustig door en probeer te eraan te houden. Kijk tijdens het verdere verloop van de studie regelmatig terug naar deze studie wijzer/tips om te zien of je de raadgevingen wel opvolgt. Het helpt echt!.

 

Omgeving

Studeren doe je op een aparte plaats. Je zit daarbij aan een werkblad, met ruimte voor je studiemateriaal. Het licht komt van links af en moet voldoende zijn, zonder dat je er last van hebt, let op spiegelingen. Je studeert in een stille omgeving. Vermijd storende prikkels, zoals radio, muziek, televisie of videobeelden. Studeren doe je altijd met pen en papier voor je om aantekeningen te kunnen maken. Je zit in een goede houding op een goede stoel aan een tafel of bureau.

Planning

Studeren doe je regelmatig volgens een opgesteld plan; je studeert niet te lang achter elkaar. Vaker een korte periode studeren is beter dan ineens een lange periode. Maak je planning van je studie en leg daarin ook de volgorde van de leerstofonderdelen vast. Kun je onmogelijk volgens die planning studeren, pas dan de planning aan, maar studeer nooit zonder enige planning. Neem ook de tijd om de leerstof te laten bezinken. Ontspan je na het leren.

Conditie

Je studeert het best als je geen lichamelijke of geestelijke problemen hebt. Gebruik geen alcohol of nicotine, kortom geen drugs tijdens het leren: het gif belemmert je hersenwerking. Ga niet leren vlak na het eten: ’Een gevulde maag leert niet graag!”. Leer niet als je niet fit bent: ’Bij ziekte of stress’’.

Leren van Teksten

Tijdens je studie teksten leren uit een leerboek. Dat is niet zo eenvoudig. Het bestuderen van teksten doe je systematisch, volgens een bepaald systeem. De kennis is dan meer bruikbaar en gemakkelijker oproepbaar. Zorg ervoor dat de relaties tussen de begrippen worden, leg een verband c.q. link. De link ontstaat door waarom en waardoor vragen te stellen. Vragen stellen naar feiten heeft niet zoveel zin. De antwoorden staan in de tekst. Maar bij genoemde denkvragen moet je juist iets met de tekst doen en dat is verbanden en relaties leggen. Zo kom je vanzelf bij de hoofdzaak van elke tekst terecht.Dat houdt in dat je actief met de tekst omgaat, dat je probeert te achterhalen wat de hoofdzaken zijn en wat de bijzaken. Dat doe je altijd met pen en papier. Probeer zoveel mogelijk de tekst te visualiseren, dat wil zeggen er afbeeldingen bij te maken,schema’s met pijlen die de relaties tussen de begrippen aangeven. Deze relaties moeten logisch zijn,duidelijk volgens jouw gezond verstand. Maak hierbij classificatieschema’s, zoals een schematische overzicht. Wat je la gelezen hebt en wat je al weet zet je aan de kantlijn “zie pagina’. Probeer zelf voorbeelden te bedenken en oplossingen. Zet ze in je eigen woorden. Als je dit alles doet werk je volgens een plan. Een plan dat je steeds moet volgen om te slagen.

In het kort.

Werk altijd systematisch.

De inhoud moet goed georganiseerd worden opgeslagen in je geheugen.

Let op betrekkingen tussen begrippen, stel waarom en waardoor vragen.

Visualiseer de leerstof, maak schema’s.