blog placeholder

Adolf Hitler is als veroorzaker van de tweede wereldoorlog over de hele wereld bekend geworden. Samen met duizenden sympathisanten, profiteurs, opportunisten en collaborateurs heeft hij een groot deel van ons continent weten te veroveren en heeft hij een etnische zuivering kunnen uitvoeren die zijn gelijke in de geschiedenis niet kent.

Adolf Hitler

De jeugd van Adolf Hitler:
Adolf Hitler werd in 1945 geboren op 30 april in het Oostenrijkse plaatsje Branau am Inn als zoon van Alois Hitler en Klara Pölzl. Adolf Hitler had twee broers en twee zussen. Daarnaast had hij nog een halfbroer en een halfzus uit een eerder huwelijk van zijn vader. Zijn vader, Alois Hitler, was een gefrustreerde, opvliegende en gewelddadige man die Adolf Hitler, zijn moeder, zijn broers en zijn zuster terroriseerde en tijdens zijn veelvoorkomende woede-uitbarstingen zijn gezinsleden regelmatig lichamelijk mishandelde. Zijn moeder Klara Pölzl was een lieve zorgzame vrouw waar Adolf Hitler een innige band mee had. Adolf Hitler verloor zijn vader toen hij nog een tiener was. Hij was hier echter geen seconde rouwig om. Vanaf dat moment werd hij door zijn moeder strenggelovig opgevoed. Toen hij twaalf jaar was begon hij zich hier echter sterk tegen af te zetten. Hij moest echter van zijn moeder, geheel tegen zijn zin in, het heilige vormsel ontvangen. Hij ontwikkelde hierdoor juist echter een enorme afkeer tegen alles wat met religie te maken had.

Adolf Hitler als baby

Van de jonge Adolf Hitler is bekend dat hij een wat verlegen jongen was die zich liever niet tussen andere mensen bevond omdat hij zich dan niet op zijn gemak voelde. Dat Adolf Hitler in zijn jeugd slecht met mensen op kon schieten blijkt uit zijn uitspraak dat honden zijn enige vrienden waren. Zijn favoriete bezigheid was dagdromen en hij had daarom een hartgrondige hekel aan werken omdat hij dan niet kon dagdromen. Hij voelde zich beter dan anderen en vond daarom dat hij niet hoefde te werken omdat hij voorbestemd was voor belangrijkere dingen. Op school presteerde hij daarom ook steeds slechter. Hij gaf daarbij altijd anderen de schuld van het feit dat hij in die tijd niets presteerde.

Adolf Hitler als puber

Toen Adolf Hitler een puber was is hij één keer stomdronken geweest. Iemand vond hem stomdronken en heeft hem naar huis gebracht. Toen hij de volgende dag weer bij zijn positieven was gekomen nam hij zich voor om nooit meer te drinken. Hier heeft hij zich, op een enkel glas wijn na, zijn verdere leven ook aan gehouden.

Adolf Hitler als jong volwassene

Adolf Hitler als jong volwassene:
Adolf Hitler redde met veel moetie en met één doublure net aan de onderbouw van de Duitse HAVO. Op  16 jarige leeftijd wist hij zijn moeder te overreden dat hij wilde stoppen met school en hij verliet de middelbare school zonder diploma. Toen hij van school af was teerde hij als een klaploper twee jaar lang op de zak van zijn moeder en zijn zus. Op 21 december 1907 overleed zijn moeder na een pijnlijk ziekbed aan borstkanker. Adolf Hitler was zwaar aangeslagen door het lijden en overlijden van de enige persoon waar hij ooit echt van heeft gehouden. Aen de ziekte en het lijden van zijn moeder heeft Adolf Hitler angstfobie voor ziekten overgehouden. Na de dood van zijn moeder was er geen mens meer waar Adolf Hitler ook maar enige liefde, medegevoel of emphatie (inlevingsvermogen) voor had. De enige wezens waar Adolf Hitler wel heel veel sympathie voor hield waren dieren.

Adolf Hitler als volwassene:
Na de dood van zijn moeder vertrok Adolf Hitler naar Wenen om zich in te laten schrijven bij de kunstacademie omdat hij kunstschilder wilde worden. Hij zakte hij echter bij het toelatingsexamen in de tweede ronde en het jaar daarop zakte hij al in de eerste ronde van het toelatingsexamen. Hij gaf de schuld van zijn falen aan het niet onderkennen van zijn talent door de kunstacademie en aan de falende leraren. Omdat hij niet voor iets anders wilde leren hing hij daarna een tijd rond in Wenen en onderhield zich met een klein wezenpensioen aangevuld met een kleine bijverdienste als ongediplomeerd kunstschilder en sliep hij regelmatig in een daklozenopvang.

Adolf Hitler als führer

Ontwikkeling van Adolf Hitler zijn idelogieën:
In plaats van te werken bracht Adolf Hitler heel veel tijd door met het lezen van kranten en tijdschriften, het veelvuldig bijwonen van parlementaire vergaderingen en het praten met allerlei mensen. Met behulp hiervan vormde hij zijn ideologische basis. Zijn ideologische basis bestond uit antiparlementarisme, Groot-Duits nationalisme, antisemitisme*, minachting van de Slavische volkeren en occultisme.

* Adolf Hitler werd steeds meer overtuigd van zijn antisemitisme door zijn bezoeken aan het Weense parlement. Het waarnemen van de politieke invloed van de Joden vergrootte zijn Jodenhaat. Daarnaast hekelde hij de maatschappelijke invloed van de rijke Joodse industriëlen. Hij nam het de de rijke Joodse industriëlen erg kwalijk dat ze heel veel Slavische gastarbeiders in dienst namen. Volgens Adolf Hitler ondermijnde de massale toestroom van deze Slavische gastarbeiders het Duitse karakter van de Oostenrijkse samenleving. Mede door het al toenemende nationalisme in Oostenrijk wist hij steeds meer mensen te overtuigen van zijn radicale ideeën**.

**Hitlers ideeën:
Hitlers ideeën waren als volgt: Één sterke leider, één volkswil, de aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland en de vorming van één Duits-Arisch volk, het afschaffen van het Koningshuis, het bestrijden van buitenlandse invloeden, het bestrijden van het Bolsjevisme (Communistische Partij van de Sovjet-Unie), het bestrijden van het Marxisme (sociaal-theoretische en politiek-filosofische grondslag voor talloze moderne sociale ideeën, scholen en denkrichtingen, gebaseerd op de ideeën en denkbeelden van Karl Marx en Friedrich Engels), het verwijderen van ongewenste elementen uit de samenleving (zoals homofielen, zwakzinnigen, alcoholisten, Joden etc.) en uiteindelijk de wereldheerschappij van het Duits-Arische volk met Adolf Hitler als totalitaire leider (Führer = aanvoerder).

Adolf Hitler als lijk

Uitvoering van Adolf Hitlers ideeën:
Uiteindelijk zorgde de combinatie van de in zijn jeugd gevormde persoonlijkheid en de in zijn jong volwassene-tijd gevormde ideeën ervoor dat Adolf Hitler, gebruik makend van zijn overtuigingskracht en medogenloosheid, ervoor dat Adolf Hitler via de politieke weg aan de macht kwam en met behulp van duizenden sympathisanten, profiteurs, opportunisten en collaborateurs de tweede wereldoorlog veroorzaakte in een streven om zijn idealen te verwezenlijken. Dit is hem uiteindelijk, na jaren van strijden en miljoenen slachtoffers, niet gelukt. Voor uitgebreide aanvullende informatie verwijs ik je naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler.