blog placeholder

De Roosevelt Academy is één van de weinige Liberal Arts & Sciences colleges in Nederland die een 3 jarige bachelor opleiding aanbiedt. Sinds deze vorm van (internationaal) onderwijs in Nederland nog relatief nieuw is, roept deze opleiding nog veel vragen op.

De Roosevelt Academy is een onderdeel van de Universiteit Utrecht, en biedt als enige universitair onderwijs in Zeeland aan. De opleiding Liberal Arts & Sciences heeft 3 stromingen; Social Sciences, Arts & Humanities en Science. De opleiding is compleet Engelstalig en heeft een internationaal karakter. Liberal Arts & Sciences wordt op de meeste Amerikaanse, Engelse en andere internationale universiteiten aangeboden, en daarom nu ook in Nederland, zodat Nederlandse studenten makkelijker een aansluiting kunnen vinden naar een internationale masteropleiding op een buitenlandse universiteit.

Aangezien het onderdeel van de Universiteit Utrecht, is de Roosevelt Academy een publieke school. Maar wijkt iets af van de meeste opleidingen aangeboden door deze universiteit. De Roosevelt Academy telt in totaal tussen de 600 en 700 leerlingen (waarvan 20% tot 25% buitenlands is om het internationale karakter vorm te geven) en in elk vak zitten maximaal 25 leerlingen. Dit betekend dat de selectie voor de opleiding enigszins strenger is aangezien er een beperkte capaciteit is. De aanmeldingsprocedure verloopt daardoor iets anders; bij aanmelding moet ook een aanbevelingsbrief en een motivatiebrief van de student moeten meegestuurd. Eenmaal aangenomen zijn de studenten ook geacht in Middelburg te wonen op 1 van de campuslocatie’s. De leerlingen krijgen les in het oude raadshuis van Middelburg op een prachtige locatie. Omdat de stijl van de opleiding is aangepast op internationaal niveau, wijkt het iets af van de Nederlands bacheloropleidingen. Er is bijvoorbeeld geen bindendstudieadvies of propedeuse en ook zijn de studiepuntenverdeling anders. Studenten zijn wel geacht om hun opleiding ook daadwerkelijk in 3 jaar af te maken, alleen bij hoge uitzondering is er sprake van studievertraging.

Ondanks dat de Roosevelt Academy een redelijk kleine school is, is er een actief studentenleven, mede gestimuleerd door het feit dat de studenten allemaal erg dicht bij elkaar wonen. Zo is er een studentenbar en vele verenigingen die vanuit de universiteit activiteiten organiseren, van bijbelstudies tot zaalvoetbal. Één van de redenen dat de Roosevelt Academy is terug te vinden in Zeeland is om de ogenschijnlijke leegloop van Zeeland te compenseren en de regio een nieuwe stimulans te geven en de studenten van de universiteit lijken dit met hun activiteiten aardig op te pakken. Aangezien de Roosevelt Academy twee semesters van elk 15 weken heeft, geeft de studenten veel vrije tijd. In de winter hebben zij een break van 6 weken, van half December tot 1 Februari. en in de zomer van eind Mei tot 1 September. Dit kan omdat een student aan de Roosevelt Academy wordt geacht 56 uur per week aan school te besteden (16 uur les en 40 uur zelfstudie), terwijl op andere universiteiten dit nummer rond de 40 uur per week in totaal ligt. In de twee breaks wordt de school voor andere doeleinden gebruikt, zoals de Roosevelt Summerschool.

De studie zelf is ook vrij vernieuwend in Nederland. De student heeft zelf meer vrije keuze in zijn of haar vakkenpakket. Waar in andere Nederlandse studie’s de vakkenkeuze grotendeels wordt bepaald voor de student, mag er op de Roosevelt Academy de samenstelling zelf worden gekozen, dit resulteerd in een bredere opleiding, alhoewel deze wel minder specialistisch is. Wel is de bedoeling dat uiteindelijk één specifieke richting wordt gekozen. Deze aanpak is ideaal voor studenten die niet precies weten wat ze nou echt willen studeren. In de opleiding wordt gestimuleerd om nieuwe dingen uit te proberen, vooral in het eerste jaar van de studie, in de laatste twee jaar is het dan de bedoeling dat er vakken worden gevolgd die ervoor zorgen dat de student een complete bachelor afrondt. Sommige onderdelen zijn alsnog wel verplicht, zoals statistiek en een derde taal (naast de moedertaal van de student en Engels), zo zijn internationale studenten verplicht Nederlands te volgen. Voor de Nederlandse studenten zijn talen zoals Frans, Duits of Spaans een optie.

Liberal Arts & Sciences faculteiten zoals de Roosevelt Academy worden steeds populairder. Tegenwoordig hebben zowel Amsterdam, Maastricht, Utrecht en Den Haag er één. Door Elsevier is de Roosevelt Academy meerdere malen uitgeroepen tot de beste opleiding van Nederland, in een onderzoek dat grotendeels was gebaseerd op de mening van de studenten zelf. Ook werden in dit onderzoek de andere Liberal Arts & Sciences opleidingen vergeleken met de Roosevelt Academy. Maar omdat de lat om aangenomen te worden voor deze opleidingen zeer hoog ligt, is de assumptie gauw gemaakt dat het de beste opleiding in Nederland is. Dit hekel discussiepunt heeft tot op de dag van vandaag nog geen einde bereikt. In de documentaire van Tegenlicht, Oxford aan de Schelde, worden meerdere positieve en negatieve kanten van de opleiding belicht. Aan één kant wordt de persoonlijke begeleiding van de school vergeleken met andere universiteiten. Aan de andere kant wordt de opleiding redelijk elitair afgeschilderd, waar wonderkinderen werken aan hun toekomst in een afgesloten gemeenschap. Uiteindelijk is het erg moeilijk om tot een consensus te komen in deze discussie. Maar wel is duidelijk dat De Roosevelt Academy en andere Liberal Arts & Sciences opleiding vernieuwing brengen in het Nederlandse hoger onderwijs en een bachelor aanbiedt voor studenten die zowel ambitieus zijn, houden van diversiteit, of die hard werken willen combineren met veel vrije tijd en studenten die van een persoonlijke werkwijze houden.