blog placeholder

Ieder jaar gaan duizenden leerlingen naar school. Op de meeste scholen doen ze aan huiswerk. Dat huiswerk gaat mee naar huis, het woord zegt het al. En in veel gevallen levert dat huiswerk thuis dan halve of hele oorlogen op tussen ouders die het goed bedoelen en leerlingen die geen bemoeienis willen. Vaak is dat te voorkomen door een paar goede afspraken te maken.

Wat kunnen ouders doen? Het eerste dat ze zouden moeten doen is met hun kinderen afspraken maken. Uitleggen wat voor rol ze kunnen spelen en wat ze wel willen doen. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat ze met hun kind de planning doen, of op bepaalde tijdstippen met hun kind even doorlopen wat er gedaan is/moet worden en een deel overhoren. Het is belangrijk dat de afspraken wederzijds zijn. Dus dat ook hun kind aangeeft wat het graag zou willen en ook: wat ze vervelend zouden vinden aan de bemoeienis van hun ouders. Het is belangrijk dat deze afspraak ieder jaar zo tegen het begin van het schooljaar wordt vernieuwd. Het kind is immers een jaar ouder, er is een schooljaar voorbij en de vraag is of men op dezelfde voet verder wil of kan.

Als die basisafspraak is gemaakt zou het uitgewerkt kunnen worden in een aantal min of meer dagelijkse afspraken. Bijvoorbeeld:

·         De afspraak is dat dagelijks onder het genot van een kopje thee of iets dergelijks met een van de ouders even de schooldag wordt doorgenomen. Zijn er nog leuke, gekke, opvallende dingen gebeurd? Waren er docenten ziek? Zijn er toetsen afgenomen en welk idee heeft het kind over hoe het ging? Zijn er toetsen teruggegeven en wat was het resultaat? De ouder blijft zo op de hoogte van de gang van zaken en het kind verwerkt wat er is gebeurd en zet dingen op een rijtje.

·         De afspraak is dat op een vast tijdstip met het huiswerk wordt begonnen en dat samen met de ouder even wordt doorgelopen wat er moet gebeuren. Besproken wordt ook de volgorde waarin de dingen worden afgewerkt en eventueel ook waar de ouder even een helpende hand kan toesteken: overhoren woordjes Frans, nalezen opstel voor geschiedenis op taalfouten, ed.

·         De afspraak dat het kind – als het met het huiswerk klaar is – nog even met de ouder doorloopt of alles is gedaan. Ook dan kan er bijvoorbeeld nog een stukje worden overhoord.

·         De afspraak dat de ouder met het kind kijkt of hij alles voor de volgende dag heeft gedaan en ook alles in de tas heeft wat hij de volgende dag op school bij zich hoort te hebben.

Het zijn maar een afspraken. Belangrijk is dat het in een open, vriendelijke sfeer gebeurt waar over en weer de mogelijkheid is om aan te geven wat men van de dingen vindt zonder dat dat tot ergernissen of “kleine oorlogjes” leidt. Besef daarbij als ouder ook dat uw kind pubert en dat het daardoor – zonder dat het dat echt wil – op een manier uit de hoek kan komen die minder leuk is. Neem even gas terug, ga wat anders doen en probeer het later opnieuw.

Waar iedere ouder in ieder geval voor moet zorgen, is dat er geen situatie ontstaat waarbij de ouder het huiswerk maakt en zijn kind toekijkt of andere leuke dingen doet.

Tenslotte: zijn de resultaten van uw kind op school beneden de maat, aarzel dan vooral niet om contact met de school op te nemen (voor zover de school dat niet met u doet). Het is een gemeenschappelijk belang dat het met uw kind goed gaat. Dat het niet alleen lekker in z’n vel zit, maar ook dat het via dat “huiswerk” ervaart dat op een goede manier dingen doen goede resultaten oplevert.