blog placeholder

Vele hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de stoommachine, maar James Watt heeft de stoommachine beter gemaakt zodat hij makkelijker te gebruiken was.

Heron van Alexandrië

De eerste werkende stoommachine werd ontwikkeld door Heron van Alexandrië. Deze stoommachine noemde hij de aeolipile. Dit apparaat berustte niet op het zuigerprincipe zoals de moderne stoommachine. De stoommachine bestond uit een metalen holle bol vastgemaakt aan een holle as. Deze as kwam uit in een waterreservoir dat werd verhit. Aan de holle bol zaten aan allebei de uiteinden twee openingen, daaraan was een gebogen open pijp gemonteerd. Vanuit het reservoir liep de stroom door de holle as naar de holle bol en kwam door de twee pijpuiteinden naar buiten. Daardoor ging de bol draaien. De stoommachine werd eigenlijk aangedreven door een raketmotor. De machine was niet erg efficiënt en Heron van Alexandrië had er geen bruikbare toepassing voor.

Blasco de Garay

Blasco voer in 1543 door de haven van Barcelona. Hij voer met een schip dat werd voortbewogen door een stoommachine. Blasco had deze stoommachine zelf uitgevonden, maar hij hield zijn uitvinding geheim.

Denis Papin

De Fransman Denis Papin (1647-1712) ontwierp de zuiger van de stoommachine. Hij probeerde aan de Philipps-Universiteit Marburg zijn ideeën te verwezenlijken. Maar als gevolg van een onnauwkeurige bewerking van het materiaal mislukte dit helemaal.

Thomas Savery

Op 2 juli 1698 ontwierp Thomas Savery een stoommachine die water op kon pompen doormiddel van en in 1702 publiceerde hij zijn details over deze machine in het boek Miner’s Friend. De stoompomp van Savery verplaatste het water door onderdruk en stoomdruk. Doordat de stoom met kout water condenseerde, ontstond er een onderdruk en drukte de buitenatmosfeer het water in de ketel. De hoge stoomdruk op de boiler maakt de stoommachine gevaarlijk. Er werden nog wel pogingen gedaan om water te verwijderen uit de mijnen, maar dat lukte niet. Deze machine was niet in staat het water uit de mijnen te pompen. De enige werkende stoommachines werden gebruikt voor de watervoorziening in Londen.

Thomas Newcomen

Savery kwam in contact met Thomas Newcomen, omdat hij werkte voor de ‘Gezondheidscommissie voor Zeelieden’. Rond 1712 werden er een aantal regelingen getroffen met Newcomen om zijn stoommachine verder te ontwikkelen. De machine van Thomas Newcomen werkte alleen onder een atmosferische druk, daardoor werden de gevaren van de stoom onder hoge druk vermeden. Hij gebruikte het zuigerconcept dat was uitgevonden door Denis Papin. Doordat hij beide systemen had gecombineerd ontstond er de eerste stoommachine die water uit de mijnen omhoog kon pompen.

James Watt

In 1763 kreeg James Watt (mecanicien) de opdracht om een Newcomen-stoommachine van de Glasgow universiteit te repareren. James bouwde het om tot een veelzijdig en economisch winstgevend apparaat en verhielp de gebreken. James eerste stoommachine werd opgesteld in Cornwall, in 1777.

Watt’s aanpassingen:

  • Verleggen van de cilinder
  • de cilinder warmhouden door het aanbrengen van een stoommantel.
  • Onderdruk in de condensor veranderen door een luchtpomp.
  • Afwisseling tussen onder- en bovendruk op de zuiger
  • Toerentalregeling met regulator door middel van middelpuntvliedende kracht
  • Gebruiken van een krukas voor roterende beweging.