blog placeholder

Het is zover: Je kind gaat naar de basisschool en plotseling is daar de brief met de uitnodiging voor een 10 minuten gesprek met de leerkracht van je kind. Voor nieuwe ouders roept dit soms vragen op, moet ik zelf vragen stellen? Waarover gaat dit gesprek eigenlijk?

Hier volgt uitleg over wat het inhoud en wat je er globaal van kunt verwachten, namelijk niet elke leerkracht pakt dit hetzelfde aan.

De 10 minuten gesprekken zijn voor ouders en leerkrachten bedoeld om kort informatie uit te wisselen over de prestaties van het kind. Over het algemeen zal de leerkracht het gesprek leiden. Hoewel het voor ouders zeker aan te raden is om van te voren te bedenken wat je wilt weten over je kind of over de gang van zaken in de klas. Ook wil je misschien nog een bijzonderheid kwijt over je kind, schrijf dit eventueel op, zodat je het niet vergeet.

Vaak zal de leerkracht het gesprekje algemeen beginnen over hoe het met je kind gaat in de klas. Of het lekker in zijn vel zit, hoe het overkomt op leerkrachten en/of andere kinderen. De vraag of dit gedrag vergelijkbaar is met thuis kan dan gesteld worden. Kinderen laten soms uiteenlopend gedrag zien, thuis of op school.

De leerkracht zal daarna waarschijnlijk informatie verstrekken over de toetsresultaten die je kind behaald heeft. Niet bij elk 10 minuten gesprek zullen pas geleden toetsen zijn afgenomen, en per groep zul je ook een verschillend aantal resultaten kunnen verwachten. Groep 7 en 8, maakt natuurlijk meer toetsen dan groep 1 en 2.

Aan het einde van het gesprek zullen leerkrachten vaak ruimte geven om nog vragen te stellen, probeer dit niet te uitgebreid te maken, de volgende ouders staan mogelijk al weer te wachten. Heb je het gevoel niet genoeg tijd te hebben gehad, vraag dan om een vervolg gesprek, zodat je dan al je vragen nog kwijt kunt.

Grote gedrags- of leerproblemen zullen leerkrachten u meestal niet meedelen in een 10 minuten gesprek. Hiervoor is meer gesprekstijd nodig en vaak krijgt u dan tussen de 10 minuten-momenten door al een uitnodiging. Als u zelf twijfels heeft en niet tot de 10 minuten gesprekken kunt wachten, heeft een school vaak een instuif moment of spreekuur waar u gebruik van kunt maken. Vraag dan de leerkracht om een afspraak te maken.  

Wees zelf verder eerlijk in het geven van uw mening of informatie. Leerkrachten stellen het op prijs om te weten wat ouders vinden. Scholen houden vaak nauwgezet bij wat er allemaal besproken is, zodat volgende leerkrachten niet alles op nieuw hoeven te vragen. Wijkt u af van de juiste informatie dan kan dit verwarring scheppen en een schuine verhouding opleveren. Dit is in het nadeel van je kind en dat belang staat voor beide partijen voor op.

De meeste scholen hanteren 2 of 3x 10 minutengesprekken per leerjaar. Houd de uitnodiging in de gaten en vergeet je anders niet in te schrijven!