blog placeholder
In het schooljaar van 2011 op 2012 zal de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs met een week worden ingekort. Op deze manier wil staatssecretaris Van Bijsterveldt (foto) zorgen voor minder lesuitval en dat de scholen aan het vereiste aantal lesuren per jaar komen (1040 voor Onderbouw, 1000 voor Bovenbouw).

In ruil hiervoor krijgen we 5 vrije dagen verspreid over het jaar, dit mede om de werkdruk van de leraren beter te spreiden. Deze dagen kunnen door de leraren worden gebruikt voor bijvoorbeeld vergaderingen, cursussen, congressen en dat soort dingen, maar de lerarenvakbond zelf heeft al laten weten dat deze maatregel hun werkdruk alleen maar zal verhogen. “Werk is gewoon werk, ook sta je op dat moment niet voor de klas.” De maatregel zou er voor moeten zorgen dat er minder lessen gaan uitvallen. Het LIA (Leraren in Actie) heeft 5 februari dit jaar op hun website laten weten “Staken lijkt onvermijdelijk.” Hoe zit dat? Gaan wij dat ook doen? Van de leraren wordt verwacht dat ze een extra week gratis gaan werken.

Uit een gezamenlijke steekproef van het LAKS en de website Scholieren.com is gebleken dat scholieren gemiddeld twee volle lesweken opgehokt op school zitten zonder les of actieve begeleiding, aldus LAKS-voorzitter Steven de Jong. Je kent ze wel, van die invaluren. Dit komt vooral voor in de brugklas waar de urennorm hoger is en er vrijwel altijd voor vervanging wordt gezorgd van uitvallende lessen. Wanneer die extra schoolweek ingaat worden dat er alleen maar meer.

Het beleid van onze school is altijd al hopeloos bezig met het vol krijgen van die uren, dat is te zien aan bijvoorbeeld de activiteitenweken en de maatschappelijke stage. Deze zijn puur bedacht om maar weer wat uurtjes te vullen, in mijn ervaring.

Van alle kanten uit het onderwijs wordt dus fel gereageerd. Zowel leraren en leerlingen hebben duidelijk laten weten wat ze vinden. Op de website www.prima-online.nl is recent een poll verschenen waar ruim 1600 mensen op hebben gereageerd “Het inkorten van de zomervakantie in het voortgezet onderwijs verbetert de onderwijskwaliteit”. Maar liefst 87% liet een duidelijk ‘nee’ horen.