blog placeholder

Liberal Arts & Sciences een brede universitaire bacherloropleiding die gebaseerd is op een Amerikaans model van lesgeven. In plaats van een zeer gefocusede opleiding, tot bijvoorbeeld psycholoog, geeft deze opleiding de student meer keuze in zijn of haar vakkenpakket, waardoor deze een bredere basiskennis in meerdere disciplines opbouwt en deze leert te combineren.

Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat de student tijdens deze drie-jarige opleiding naar een bepaalde focus toe werkt, maar wel met een relatieve vrijheid, vergeleken met andere studenten. Het is heel simpel, als student sociologie zijn de meeste van je vakken vastgesteld en hebben allemaal met sociologie te maken. Bij Liberal Arts & Sciences is het zo dat de student kan kiezen om naast een aantal sociologie vakken, ook een psychologie vak en geschiedenis vak te volgen. Dit zorgt ervoor dat de student diverse diciplines kan uitproberen, maar dit geeft de leerling ook verschillende optieken en inzichten. Uiteindelijk wordt de student meer allround en wordt er gezorgd dat hij of zij in meerdere velden een goede basiskennis heeft. Binnen Liberal & Arts zijn dan ook vele vakken te vinden die te maken hebben met: scheikunde, wiskunde, statistiek, sociologie, geschiedenis, natuurkunde, psychologie en nog veel meer. Natuurlijk staat geen één discipline totaal op zichzelf en zijn deze op een bepaalde manier verbonden, dit wordt bij Liberal Arts & Sciences breed uitgemeten. Bij de meeste Nederlandse universiteiten die deze opleiding aanbieden is het gehele vakkenpakket en opleiding zelf Engelstalig.

Natuurlijk heeft deze manier van opleiden wat voor- en nadelen. Zo kan je nooit zo concentreren op psychologie als een normale psychologie student. Maar aan de andere kant iemand die meerdere intresses heeft kan op deze opleiding zeer goed zijn ei kwijt. Ook voor de “zwevende” of onbesliste studiekiezer kan dit ook uitkomst bieden. Zij kunnen hier meerdere disciplines uitproberen, en tijdens hun studie evalueren wat ze nou echt willen studeren en daarin verder gaan. Soms kan het feit dat deze studenten meer allround worden opgeleid een probleem worden bij een vervolgopleiding, aangezien ze niet aan alle criteria voldoen voor het geambieërde masterprogramma. Alhoewel dit probleem meestal vij gemakkelijk kan worden opgelost door een extra vak te volgen op de universiteit van het masterprogramma. In Nederland is deze opleiding vrij nieuw, maar in Amerika en het Verenigd Koninkrijk is het al zeer lange tijd een succesvol programma, het sluit dan ook goed aan op masterprogramma’s in deze landen. In Nederland wordt deze opleiding aangeboden door: Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, Universiteit Tilburg en door de Universiteit van Amsterdam samen met de Vrije Universiteit.