blog placeholder

In dit betoog wil ik het hebben over de langstudeerboete. Zoals de meeste mensen wel weten is de langstudeerboete in het leven geroepen om studenten, welke meer dan een jaar vertraging oplopen tijdens hun bachelor- of masterstudie, een boete te laten betalen van 3000 euro per jaar.

Ontstaan

Het plan van deze regeling kwam tot stand tijdens het Kabinet-Rutte in het jaar 2011. Staatssecretaris Halbe Zijlstra stelde dit voor en werd vervolgens in het regeerakkoord opgenomen. Later, in april, werd een meerderheid in de tweede kamer gevormd, waardoor het voorstel werd goedgekeurd. In juni van datzelfde jaar zorgde een meerderheid in de eerste kamer ervoor dat het voorstel definitief werd goedgekeurd en ingevoerd kon worden.

Kritieken

Tijdens het bekendmaken van het voorstel, werd er al gedemonstreerd door +- 15.000 studenten. Deze demonstratie verliep alleszins vlekkeloos en de Mobiele Eenheid(ME) moest er aan te pas komen om aantal studenten te verwijderen van het Malieveld. Tot slot is er nog een rechtszaak aangespannen door diverse studentenorganisaties. Deze werd verloren omdat de rechter uitspraak deed, dat de maatregel niet buitenproportioneel is en deze regel al sinds 2010 in aantocht was.

Politiek vandaag

In augustus dit jaar werd bekend dat het CDA afziet van de langstudeerboete. Een maand eerder deed de PVDA al een voorstel om de boete uit te stellen. Maar dit kon geen draagvlak vinden bij andere politieke partijen, waaronder het CDA. Nu is het CDA toch gedraaid en wil men de boete afschaffen. Dit besluit zorgt ervoor dat ook andere partijen zich uitspreken tegen de boete. Er wordt een brief ingediend bij staatssecretaris Zijlstra, maar deze vind dat de boete toch doorgang moet vinden. Er volgen meerdere debatten, maar niets overtuigd Zijlstra ervan om de boete af te schaffen. Vandaag, 23 augustus, wordt bekend dat er nog geen akkoord is omtrent de afstudeerboete, omdat er geen alternatief is gevonden voor een andere financiële dekking.

Conclusie

Er is tot op heden nog geen akkoord over de langstudeerboete, waardoor de eerste studenten er waarschijnlijk komend najaar al mee te maken krijgen. Hoewel ik het eens ben met het feit dat er iets moet gebeuren met een x aantal studenten welke al een langere tijd ‘bezig’ zijn met hun studie, vind ik de langstudeerboete een foute beslissing. Waar gaat dat geld naartoe? Komt dat het onderwijs ten goede, of komt het terecht in het potje van de regering? En waarom heeft de politiek het nu alleen nog maar over een financiële tegenhanger als alternatief voor de boete? Met mooie praatjes volhouden dat deze maatregel de student dient, maar in feite gaat het over dat stomme geld. Gaat het met bekeuringen al niet zo? Onder het motto ‘veiligheid’, exorbitante boetes uitschrijven voor 5 km/h te hard op de snelweg. Nee, dat kennen we…