blog placeholder

De laatste tijd is er veel discussie over het gebruik van ‘’hun’’ als onderwerp in een zin. Dit wordt steeds vaker gebruikt en er gaan stemmen op om de regels zo aan te passen dat ‘’hun’’ als onderwerp voortaan wordt goed gerekend. Je kunt jezelf afvragen wat nu eigenlijk de reden is om dit te doen en is het wel zo slim? Er zijn namelijk ook veel mensen tegen deze wijziging van de regels.

Niemand kan het verschijnsel ontkennen dat ‘’hun’’ steeds vaker fout wordt gebruikt als onderwerp van een zin. Er zijn twee best logische redenen voor dit verschijnsel als je er wat langer over nadenkt. De eerste reden hiervoor is dat ‘’zij’’ in de spreektaal steeds vaker wordt vervangen door het woord ‘’die’’ als je het hebt over levenloze objecten. Daarom zien wij steeds moeizamer ‘’zij’’ als meervoudsvorm en houden wij het liever bij ‘’zij’’ als vrouwelijk enkelvoud. De tweede reden voor dit verschijnsel is dat de spreker vaak wil aangeven dat het niet om de eigen maar om een andere groep gaat. ‘’Hun’’  verwijst dan meer naar de andere groep dan naar de eigen.

 

Er zijn dus redenen voor het gebruik van ‘’hun’’, maar het is nog altijd grammaticaal gezien incorrect. De grammaticaregels kunnen worden aangepast om het correct te maken maar de voorzitter van de Nederlands Taalunie, Ronald Plasterk, is daar tegen. Aldus Plasterk verandert door dit soort taalwijzigingen het gezag in de taal. Het wordt dan alsmaar lastiger om de taal te leren en dan raakt de Nederlandse taalgebruiker in de war. Wat goed is en wat fout is moet duidelijk blijven.

 

Uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Nijmegen blijkt dat Nederlanders over het algemeen veel waarde hechten aan grammaticaal correct taalgebruik. Heel veel mensen gebruik dus niet ‘’hun’’ als onderwerp en storen zich er juist aan als mensen deze fout wel maken. Dit is een argument tegen het correct maken van ‘’hun’’ als onderwerp.

 

Bovendien als ‘’hun’’ voortaan wordt goed gerekend, zijn er nog heel veel meer veelvoorkomende fouten zoals “groter als’’. Zouden deze fouten dan ook allemaal goed gerekend moeten worden? Aan de ene kant kan dit positief zijn, aangezien heel veel fouten niet meer gemaakt worden. Aan de andere kant wordt dan op termijn steeds meer goed gerekend en de Nederlandse taal wordt een rommeltje. Dit is iets wat we zouden moeten voorkomen.

 

Wat ik zelf denk is dat ‘’hun’’ als onderwerp niet moet worden goed gerekend. Ik ben het eens met Ronald Plasterk dat de taal zo min mogelijk moet worden veranderd. Ik erger mij er ook aan als mensen ‘’hun’’ gebruiken in plaats van ‘’zij’’, dit is incorrect en dit moet ook zeker incorrect blijven.