studenten

Je hebt het vast wel in het nieuws voorbij zien komen. Er heerst al enige tijd een groot lerarentekort en dan vooral op het basisonderwijs. Leraren beginnen steeds meer in opstand te komen en er zijn ook al een paar stakingen geweest. Erg vervelend, dat jouw kind niet het onderwijs krijgt, wat hij/zij verdient. Je zou zeggen dat goed onderwijs de basis is voor de opvoeding van jouw kind. We sturen onze kinderen de wijde wereld in, maar nu blijkt dat er niet genoeg leraren zijn, om onze kinderen het een en ander bij te brengen. De grote vraag is nu, hoe gaan wij als samenleving het ernstige lerarentekort ombuigen tot goed en voldoende onderwijs voor onze kinderen?

Het lerarentekort wordt een steeds groter probleem

Wat er nu vooral wordt gedaan, is dat de basisschool klassen veelal worden opgesplitst en samengevoegd tot grotere klassen. Dit is natuurlijk maar een tijdelijke oplossing en de kwaliteit van het onderwijs gaat hierdoor mogelijk achteruit. Wanneer een juf of meester 35-40 leerlingen les dient te geven, krijgt niet iedere leerling de aandacht die hij/zij nodig heeft. Ook zien we steeds meer burn-outs bij basisschoolleerkrachten ontstaan. De stress van grote klassen en de hoge werkdruk worden hen massaal te veel. Dat maakt het tekort aan leraren nog erger, want degene die er nog wel zijn, komen dus thuis te zitten door te veel stress.

Vooral op de basisscholen met kinderen met niet-westerse migratieachtergronden is het lerarentekort erg groot. Terwijl er op deze scholen juist goede leerkrachten voor de klas dienen te staan. Deze doelgroep leerlingen heeft namelijk intensiever onderwijs nodig, doordat zij nog moeten inburgeren. Doordat het lerarentekort ongelijk is, groeit ook de kwaliteitsongelijkheid van het onderwijs sterk. Door te weinig leraren in sommige provincies, hebben die kinderen minder kansen dan de kinderen uit minder zwaar getroffen provincies, die wel kwalitatief onderwijs krijgen.

Wat zijn de mogelijke oplossingen?

Doordat het lerarentekort een maatschappelijk probleem is, begint de overheid zich ermee te bemoeien. Dat is goed, want er dienen strikte maatregelen genomen te worden om de kinderen te beschermen. Per 2019 is er al een subsidieregeling aangenomen die ervoor zorgt dat onderwijsassistenten op het basisonderwijs, kunnen starten met de Pabo. Voor alle nieuwe Pabo studenten heeft de politiek ervoor gekozen om de eerste 2 jaar het collegegeld te halveren. Hiermee hopen zij dat de lerarenopleidingen aantrekkelijker worden gemaakt.

Daarnaast is de zijinstroom versoepelt. Studenten met een studieachtergrond in het hoger onderwijs, kunnen in deeltijd de Pabo halen en mogen na het halen van een aantal belangrijke vakken meteen al voor de klas staan, terwijl zij nog studeren. Het is ook erg belangrijk dat de leraren die nu werken, op hun werkplek blijven. Het ziekteverzuim onder leraren moet omlaag, dus het onderwijs krijgt €430 miljoen extra om gepaste maatregelen te kunnen nemen.