blog placeholder

De Tweede Wereldoorlog was een gruwelijk gebeuren. Vele mensen zijn overleden en sommigen op onmenselijke manier. De joden hadden het zwaar te verduren tijdens deze oorlog. Hitler had namelijk haat aan de joden en was voor systematisch uitroeien. Hoe is zo’n man aan de macht gekomen en heeft hij deze gruwelijke daden kunnen verrichten? In deze tijd kunnen we dat nog steeds niet begrijpen. Voor vele mensen is het echter nog steeds een belangrijke vraag en het blijft altijd een trieste gebeurtenis.

Adolf Hitler werd op 20 april 1889 geboren in Oostenrijk. Zijn vader was een autoritaire man. Hij wou het alleen voor het zeggen hebben dus iedereen moest doen wat hij zei. Ook gebruikte de man veel geweld. Slaan was goed te praten, want dat vond hij goed voor de opvoeding. Ook Adolf had losse handjes. Hij was een intelligente jongen, maar had erg veel moeite met contacten leggen. Hij gaf toe dat hij best een kwajongen was. Toen Hitler zestien jaar was overleed zijn vader. Hij voelde zich vrij en ging losbandig leven. Hij wilde graag naar de kunstacademie, maar daar moest hij achttien jaar oud voor zijn. Hij kon het heel goed vinden met zijn moeder.

Op zijn zestiende werd hij van school gestuurd en ging toen thuis veel tekenen. Ook hielp hij zijn moeder vaak in huis. Op zijn achttiende ging hij naar de kunstacademie in Wenen. Hier vonden ze zijn werk niet goed genoeg. Hij bleef echter wel in Wenen wonen met een vriend van hem. Een korte tijd later overleed zijn moeder aan borstkanker. Na die tijd is hij zijn werken gaan verkopen op straat. Op den duur raakte zijn geld op en kon hij de huur van zijn kamer niet meer betalen. Hierdoor moest hij op straat gaan leven. Meer en meer kreeg hij een hekel aan rijke mensen. Vooral aan joden, want die hadden altijd een goede baan. Toen hij vierentwintig was vertrok hij naar Duitsland. Dat land had hij altijd als zijn vaderland beschouwd.

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit en ging Hitler vrijwillig in dienst bij het Duitse leger. Hij was een fanatieke soldaat en hield vaak discussies met zijn collega-soldaten over politiek. Hij benoemde dan vooral de rol van Duitsland in de wereld en de rol van de joden in de maatschappij.

Na de oorlog moest Duitsland veel herstelbetalingen leveren aan de winnaars van de oorlog. Hitler vond dit niet eerlijk en besloot de politiek in te gaan. Zijn toespraken sloegen erg aan en zijn partij kreeg steeds meer aanhangers. Zijn partij was de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Op 30 januari 1933 werd hij benoemd tot rijkskanselier van Duitsland.

In Duitsland ging het erg slecht. Er waren veel economische problemen en dus ook veel werkloosheid. Hitler beloofde hier een eind aan te maken. Het volk had steeds meer behoefte aan een sterke leider. Hitler benoemde zichzelf tot leider (Führer) van Duitsland.

Het nationaalsocialisme was in eerste instantie een protest tegen bijna alles en iedereen. Het was een ‘antileer’. Ook nam Hitler het fascisme uit Italië over. Dit was een antileer dat zich keerde tegen democratie, communisme en kapitalisme. Hitler voegde hier echter wel een element aan toe, namelijk: racisme. Hij vond dat de mensen te verdelen waren in rassen met verschillende kwaliteiten. Het Germaanse ras, ook wel Arische ras genoemd, beschouwde hij als superieur aan alle rassen. De joden verafschuwde hij het meest. Hij vond dat zij van de aarde moesten verdwijnen.

Hitler had van Duitsland een dictatuur gemaakt. Hij wilde van Duitsland een machtig en groot land maken. Bestaande grenzen werden door hem genegeerd. Andere landen lieten hem zijn gang gaan, omdat ze bang waren voor een nieuwe oorlog. Doordat andere landen niet ingrepen, kon Hitler steeds een stapje verder gaan. Hitler breidde zijn rijk steeds verder uit. Op een gegeven moment was hij oppermachtig in Europa en bezette vele landen in Europa. Zo hadden Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk bijvoorbeeld last van de Duitse bezetting.

Jodenvervolging

Tijdens de Tweede Wereldoorlog en onder de Duitse bezetting zijn veel dingen gebeurd. Ik ga mij richten op de holocaust. De holocaust is de systematische vernietiging van zes miljoen Europese joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vanaf het moment dat de NSDAP aan de macht was gekomen werden de joden achtergesteld bij andere groepen in de samenleving. In korte tijd werden joden niet meer toegelaten tot de universiteit en werden joodse hoogleraren ontslagen. Ook mochten ze niet meer binnen in cafés, restaurants of de bioscoop. Vele boeken van joodse schrijvers werden verbrand. Er werd zelfs opgeroepen aan de Duitse bevolking om geen inkopen meer te doen bij joodse winkeliers.

Op 15 september 1935 ging het zelfs zo ver, dat hun burgerrechten werden afgenomen en huwelijken tussen joden en niet-joden verboden werden. Dit was nog slechts het begin van de discriminatie.

In de nacht van negen op tien november 1938 werden joden aangevallen en hun synagogen, winkels en huizen in brand gestoken. De volgende ochtend lagen de straten vol met glasscherven. Daarom word deze geweldsuitbarsting ook wel de kristallnacht genoemd. De schade die was aangericht in die specifieke nacht moesten de joden zelf vergoeden. Het doel van de kristallnacht was om alle joden uit Duitsland te laten vertrekken. Velen deden dit ook en kwamen terecht in omringende landen, waaronder Nederland. Het was wel triest dat niet alle joden een ander land binnenkwamen. Sommigen van hen, zoals wetenschappers en kunstenaars, konden wel weer opnieuw aan de slag. Voor veel joden was het echter veel moeilijker om een nieuw bestaan op te bouwen. Het was niet gelukt om alle joden uit Duitsland te laten vertrekken. Vandaar dat Hitler nieuwe plannen maakte.

De joden die overbleven in Duitsland werden opgesloten in speciale wijken. Deze wijken waren omringd met prikkeldraad, muren en gewapende bewakers. Dat was nog niet alles! Joden werden verplicht zich te laten registreren. Ook op straat kon men zien dat je joods was, want iedere jood moest een Jodenster dragen. Dat was een gele ster die duidelijk op alle kledingstukken moest worden aangebracht.

In de wijken waarin joden opgesloten zaten werd vaak zomaar iemand opgepakt en doodgeschoten. Hitler had zelfs speciale commando’s ingesteld om joden te vermoorden. Hoe ze dit deden, was verschrikkelijk. Mensen werden uit hun huizen gehaald en naar afgelegen plekken gebracht. Daar kregen ze de opdracht om een kuil te graven en zich uit te kleden. Daarna moesten ze aan de rand van de kuil gaan staan waarna ze werden doodgeschoten. Andere gevangenen werden daarna gedwongen om de kuil met dode lichamen dicht te gooien.

Op 20 januari 1942 was er een bijeenkomst van vijftien nazi’s. Ze kwamen bij elkaar om een gruwelijke reden. Hitler vond namelijk dat er een definitieve oplossing moest komen voor het jodenvraagstuk. Hij wilde ze systematisch uitroeien. In de conferentie van de vijftien nazi’s kwamen de concentratiekampen naar voren.

Er waren verschillende kampen die moesten dienen als een soort fabrieken om efficiënt en onzichtbaar voor de buitenwereld de joden te doden. De meeste kampen lagen in Polen. Hitler vertrouwde de organisatie van deze massamoord toe aan Adolf Eichmann. Hij had een uitgebreid onderzoek verricht naar het afvoeren en vernietigen van joden. Zo had hij berekend dat er ongeveer elf miljoen joden in Europa leefden. Een grootschalige volkenmoord zoals zou gaan gebeuren in de concentratiekampen wordt ook wel genocide genoemd en had zich nog nooit eerder voorgedaan in de geschiedenis. In de concentratiekampen werden namelijk gaskamers gebouwd. Ze vergasten de joden met het gas Zyklon B. Dit gas was oorspronkelijk voor ongedierte bedoeld.