blog placeholder

Hej guys 🙂

Hier is mijn samenvatting van de tijd van de jagers en boeren. 

Hopelijk hebben jullie er wat aan 🙂

Neem niet alles zomaar over: Ik maak ook fouten! xP

SAMENVATTING HOOFDSTUK 1
                             Van vuistbijl tot Sikkel  – Tijd van Jagers en Boeren  .                                                                                                                        Tot 3000 v. Christus ||Prehistorie

3 kenmerken van het tijdvak:
            1. De levenswijze van Jagers-verzamelaars;
            2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
            3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

Kernbegrippen van het tijdvak:
Agrarisch:                               Betrekking hebbend op de landbouw;
Cultuur:                                  Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap;
Jagers-verzamelaars:                        Groep mensen, meestal zonder vaste woonplaats, die leeft van
                                               de jacht  en het verzamelen van gewassen;

Landbouw-samenleving:        Maatschappij waarin het natuurlijke milieu wordt aangepast
                                               ten behoeve van de productie van planten en dieren voor
                                               menselijk gebruik.

___________________________________________________________________________

§1.1 Een zwervend bestaan
                                                                      Kenmerk: De levenswijze van Jagers-verzamelaars;
|Aantekeningen|
Alles wat we weten over de prehistorie komt door ongeschreven bronnen.

Pre historie: Alles voor 3000 v. Christus

Voor        Geschiedenis

De leefwijze van de jagers-verzamelaars:
                –
Jagen (mannen) en verzamelen (vrouwen);
                – Geen sociale verschillen;
                – Hutten van takken en twijgjes;
                – Nomadisch bestaan (rondtrekken) > omdat voedselbronnen op konden raken;
                – Kleine groepen (20 à 30 man);
                – Polytheïstisch geloof (geloven in meerdere goden);
                – Geen potten (Ze aten alles gelijk op) ;
                – Woonden in de buurt van water  > Drinkbron;
                                                                                   > Voedselbron (vissen, dieren die drinken);
                                                                                    > Wassen;
                                                                                   > Vervoermogelijkheden.

 

 

§1.2 De ontdekking van de landbouw
                                          Kenmerk: Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
|Aantekeningen|
Landbouwsamenleving = Agrarische samenleving
                Onstaan bij de Halve Maan (Tigris, Eufraat, Syrië, Irak)

Het ontstaan van de landbouw:
                – Per toeval?
                – Gedwongen? (Voedsel was schaars)

Neolitische  revolutie: Jagers en verzamelaars gaan over op landbouw en veeteelt.

Domesticeren: – Zelf gewassen laten groeien;
                               – Dieren tam maken;
                               – Dieren zelf fokken.

Kenmerken leefwijze boeren:
                – Grotere groepen (+/- 100 man);
                – Polytheïstisch geloof;
                – Werktuigen werden ontwikkeld (Steen en hout);
                – Potten werden gemaakt (Oogst in bewaren);
                – Leven in huizen (Van nomadisch bestaan naar Sedentair bestaan).
                (- Ze bleven vlak bij hun akkers wonen en gingen vee houden voor vlees, wol en melk;)
                (- Ze leerden steeds betere huizen bouwen en maakten werktuigen om het land te bewerken;)
                (- De dorpen werden groter omdat er nu meer kinderen geboren werden.)

Sedentaire revolutie: De mens kreeg voor het eerst een vaste woonplaats.

§1.3 Mesopotamië: van grotten tot steden

                                          Kenmerk: Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
|Aantekeningen|
Theorieën voor het ontstaan van de steden:
                – Dorpen groeiden > meer mensen;
                – Samen werken met irrigatie;
                – Dorpen groeiden aan elkaar vast.
                (Ze ontstonden voor het eerst in de Vruchtbare Halve Maan)

Irrigatielandbouw: Als men kunstmatig water toevoegt aan een akker.

Specialisatie is ontstaan door het voedseloverschot.

Beroepen           Hiërarchische samenleving

Het schrift werd uitgevonden:
                – 3000 v. Christus;
                – Door handel: vast leggen van ruilhandels;
                – Regels > wetboek;
                – Spijkerschrift;
                – Belasting.

Ruilhandel was onhandig, daardoor werd muntgeld ontworpen.

Kenmerken van de steden steden:
                – Polytheïstisch geloof;
                –  +/-10.000 mensen;
                – Specialisatie;
                – Hiërarchische samenleving;
                – Spijkerschrift;
                – Handel.

Ziggurat: Een hoge tempel om zo dichter bij de goden in de hemel te kunnen komen