blog placeholder

De tijd dat geschiedenislessen werden bepaald door veldslagen en jaartallen ligt wel achter ons. De gebeurtenissen uit het verleden krijgen meer betekenis, meer diepgang door ze te bestuderen in hun context en vanuit het perspectief van de mensen die betrokken waren. Hoe leefden de mensen? Wat aten ze, hoe woonden ze?

Verhalen

De geschiedenis staat bol van gebeurtenissen. Spannende gebeurtenissen, maar ook alledaagse voorvallen. Het gaat om machthebbers die landen veroverden of kwijtraakten, veldslagen die de loop van de geschiedenis zouden veranderen. Maar er is veel meer dan dat. Er leefden nu eenmaal veel meer gewone mensen dan keizers, koningen of hertogen.  Een inkijkje in dagelijkse beslommeringen van boeren, jagers en ambachtslieden en hun gezinnen is een spannende gebeurtenis op zich. Het levert stof voor verhalen die het waard zijn om geschreven, verteld en gelezen te worden.

 

Geschiedenisles

Om een werkelijk inzicht te krijgen in gebeurtenissen of het dagelijks leven uit een bepaalde periode van de geschiedenis heeft verbeeldingskracht nodig, de kunst om in je eigen geest een kloppend beeld te vormen. Als je je een beeld kunt vormen, dan kun je het ook allemaal beter begrijpen en onthouden. Dat geldt voor volwassenen, maar nog veel meer voor kinderen.  Een geschiedenisles op school moet dan ook gebruik maken van allerlei middelen om de gebeurtenissen of het dagelijks leven in een bepaalde tijdsperiode inzichtelijk te maken, tot beelden te brengen.  Houdt je het beperkt tot een droog lijstje van gebeurtenissen en jaartallen, dan blijft het bij passieve kennis en komt het niet tot inzicht. Het is eigenlijk de beste manier om ervoor te zorgen dat er niets van de informatie beklijft. Geschiedenisles moet dus niet passief, maar actief worden gegeven. En hoe krijg je het actief? Door de kinderen actief te betrekken. Ze moeten vertellen, laten zien en schrijven.

 

Een geschiedenismuurkrant

Een van de manieren die je kunt gebruiken om kinderen actief met geschiedenismateriaal te laten werken is het maken van een muurkrant.  Je kunt verschillende fasen onderscheiden

Introductie door de leerkracht over de betreffende periode. Dat kan een mondelinge introductie zijn, maar ook een verhaal of misschien een video-opname. Het gaat er vooral om, dat de kinderen geïnteresseerd raken over de betreffende periode. Interesse zorgt voor de nodige motivatie om ook zelf aan de slag te gaan.

  • De kinderen verzamelen materialen. Er kan informatie worden gezocht in boeken, op het internet. Ook afbeeldingen spelen een belangrijke rol.
  • De kinderen maken een keuze welk materiaal bruikbaar is.  Het gaat niet alleen om grote gebeurtenissen, maar vooral om het dagelijks leven van de mensen. Hoe woonden ze? Hoe werkten ze, welk voedsel gebruikten ze?
  • Ze maken een onderlinge verdeling: wie werkt welk onderdeel uit.  Het kan een grote collage worden, maar het kan ook een muurkrant zijn waarbij op elk vel papier een apart facet van de samenleving wordt belicht. Bijvoorbeeld Eén pagina over het wonen, eentje over het werken, nog een over het voedsel, e.d.
  • Er worden verhalen en tekeningen gemaakt, eventueel met fotomateriaal, dat op bladen kan worden geplakt.
  • Alles komt in een logische volgorde.
  • De kinderen presenteren hun muurkrant aan de groep. Deze fase is belangrijk. Door het verwoorden van hetgeen ze hebben gedaan, maar ook van hetgeen ze hebben verwerkt, blijft de informatie veel beter hangen.