blog placeholder

Free energy ofwel gratis energie is dit een illusie of een genegeerd en vergeten ondwerp? Is het mogelijk om uit niets energie te genereren? Zo ja wat voor impact heeft het op de wereld om ons heen?

                                           Free Energy

Het concept free energy is niet nieuw, sterker nog het is ruim een eeuw oud. Voor zover bekend was het Nikola Tesla(*) die voor het eerst experimenteerde op dit gebied van de wetenschap aan het eind van de 19e eeuw.

Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als men niet afhankelijk zou zijn van fossiele grondstoffen voor het opwekken van energie. Maar dat energie letterlijk uit het niets gegenereerd zou kunnen worden. De wereld om u heen zou zienderogen veranderen in positieve zin. Voor basisbehoeftes zoals electriciteit, gas en brandstoffen zou niet meer aan de kassa of aan het eind van de maand afgerekend te moeten worden. Als er vrije energie beschikbaar is dan heeft dit ook een enorme impact op de immense huidige industrie en de verdere industrialisatie van de wereld. Vele goederen, diensten en producten zullen door een dergelijke revolutie zeer goedkoop al dan niet kosteloos beschikbaar zijn voor iedereen op deze aardbol. Dit klinkt heel utopisch, idealistisch en surrealistisch voor ieder weldenkend mens. Wellicht is het tijd om dat besef over boord te gooien en eens “out of the box” te denken. Waren het niet zij die een totaal andere opvatting hadden dan de algemene opinie die de wereld tot schokkende conclusies hebben geleid en de wereld zodanig hebben veranderd dat zij vereeuwigd zijn in onze geschiedenisboeken?

Voor de natuurkundigen, wiskundigen en / of sceptici onder ons zijn er genoeg artikelen op het internet te vinden met de wetenschappelijke uitleg dat dit bestaat. Een van deze artikelen is te vinden op Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Free_energy

Zonder hier verder dit direct in verband te leggen met een complot theorie is het op zijn minst zeer opmerkelijk te noemen dat de V.S. voor meerdere mechanische onderdelen die vrije energie mogelijk kunnen maken een patent (**) heeft laten registreren (vanaf 1888!). Nog opmerkelijker is het dat deze technologie nauwelijks verder ontwikkeld is.

Knutselaars ofwel huisbricoleurs die zich interesseren in het onderwerp vrije energie hebben al op diverse wijzen aangetoond dat iedereen in staat is zo’n vrije energie generator(***) bij hem of haar thuis te fabriceren. Als het in werkelijkheid zo simpel is om zo’n generator the fabriceren waarom is deze techniek niet verder ontwikkeld? Waarom zijn er geen bakken subsidie naar deze wetenschap gegaan?

Hetgeen mij werkelijk interesseert is het sociale en humaan aspect van vrije energie. De mensheid zal na zo’n revolutie met zekerheid een ander bewustzijnswording realiseren. Iets wat in het huidige tijdperk zeer zeker welkom is. Na de recente oorlogen, de Arabische lente en de financiële crisis is het wel eens tijd om wat humaner met elkaar om te gaan op deze wereld. Een vrije energie revolutie zou wel eens hetgeen kunnen zijn wat de omslag teweeg zou kunnen brengen waarbij de mensheid hand in hand zonder angst of bezorgdheid de toekomst in durft te kijken.

*      http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

**     http://en.wikipedia.org/wiki/File:RMFpatent.PNG

***    http://www.youtube.com/watch?v=Frh-chOotis