blog placeholder

Een goede samenvatting maken is een moeilijke opdracht voor de meeste van ons, en soms nog een tijdrovende ook. Toch is een samenvatting in sommige gevallen erg handig. Een samenvatting is een geheugensteuntje met alle belangrijkste punten uit een tekst zodat je niet de hele tekst opnieuw door hoeft te lezen. Maar als je geen goede samenvatting maakt heb je hier nog niks aan. Daarom zal ik hier uitleggen hoe je het beste een goed samenvatting kan maken en de belangrijkste dingen uit een tekst kan halen.

Stap 1:  Lees de tekst goed door

Als je de tekst gaat lezen is het belangrijk om de hoofd en bijzaken te onderscheiden. De hoofdzaken hangen af van je leerdoel en van wat je al weet. Om de hoofdzaken te onderscheiden moet je de tekst kritisch lezen. Je moet jezelf afvragen wat voor jou belangrijk is.

Durf de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden. Juist het niet onderscheiden hiervan maakt een samenvatting onoverzichtelijk en niet makkelijk om door te lezen.

De hele tekst lezen bij is bij een kleine tekst meestal niet zo’n probleem, maar bij een boek wordt het al moeilijker. In zo’n geval ben je misschien op het einde van een boek het begin al weer vergeten. Daarom is het misschien handiger om een  samenvatting te maken na elk hoofdstuk of paragraaf.

Stap 2:  Bewerk de tekst

Terwijl je de tekst alinea na alinea opnieuw leest, onderstreep je tegelijk de sleutelwoorden. Dit is een belangrijk punt want hier kan je later als je de samenvatting schrijft veel aan hebben.

De belangrijkste informatie in een alinea staat meestal in de kernzin. In de kernzin staat meestal de meer globale en algemenere informatie dat in de rest van de alinea. De kernzin is vaak de eerste, de tweede of  de laatste zin van de alinea.

Het is belangrijk om de kern van de alinea in eigen woorden neer te zetten. Zo onthoud je hem het best en is het alleen maar makkelijker om de samenvatting te maken. De kern in eigen woorden zetten kun je als volgt doen:

  • Schrijf de sleutelwoorden uit de tekst op       
  • Formuleer de zinnen met de sleutelwoorden, zonder naar de tekst te kijken.       
  • Vergelijk daarna wat je hebt geschreven met de oorspronkelijke tekst en controleer of je de belangrijkste punten hebt opgeschreven  

Stap 3: De samenvatting schrijven

Bij het schrijven van de samenvatting is het belangrijk dat je de kernwoorden en de kernzinnen gebruikt. Ook is het belangrijk om deze kermwoorden en zinnen in je eigen woorden te zetten. Daarmee dwing je jezelf om de leerstof te verwerken en te begrijpen. Ook worden dingen zo sneller duidelijk. Het is dus veel nuttiger om de tekst in eigen woorden te zetten dan de tekst letterlijk over te nemen.

Als je al deze dingen hebt gedaan is het schrijven van de samenvatting het makkelijkste deel. Je maakt een goed en overzichtelijk samengevat verhaal over de tekst, met de zinnen die je in de vorige stappen voor jou als belangrijk hebt gemarkeerd. Zorg er wel voor dat de samenvatting een logisch en overzichtelijk verhaal wordt, zodat je hem later makkelijk kan doorlezen. 

Stap 4: Bewerk de samenvatting

Nadat je de samenvatting hebt geschreven is het belangrijk om hem nog eens kritisch door te kijken. Verwijder herhalingen en overbodige informatie om je samenvatting zo overzichtelijk mogelijk te houden. Ook is het soms handig om nog eigen informatie toe te voegen om zo verbanden te leggen met de leerstof.

Nu je samenvatting klaar is heb je een goed samengevat verhaal dat de hele stof weer bij je naar boven kan halen. Dus zodra je je samenvatting tevoorschijn haalt weet je weer waar je artikel of leerstof over ging, en hoef je niet alles nog een keer door te lezen.