blog placeholder

Communicatief schrijven is het besef dat je weet voor wie je schrijft, dus wie je doelgroep is! Wie wil je bereiken? Wat weten ze al? Wat weten ze nog niet? Wie is je afzender? Wat is je boodschap? Hoe schrijf je nou een goed persbericht?

Wat is een persbericht? Waarom schrijven mensen persberichten?

Een persbericht is een communicatiemiddel tussen bedrijven en de pers. Een krant plaatst je persbericht als er nieuws in staat dat belangrijk is voor de maatschappij. Er moet dus een maatschappelijke relevantie inzitten. Hier kijkt een journalist dus naar bij de keuze om een persbericht te plaatsen of niet. Je moet dus ook kruipen in de huid van de journalist. Nieuws is datgene wat maatschappelijk relevant is.

Wat voor soorten persberichten zijn er?

 • Aankondiging (van een bepaalde activiteit: bijvoorbeeld een concert).
 • Nieuws persbericht.
 • Juridisch getinte persberichten.
 • Persberichten om grip te krijgen op de communicatiegang. Bijvoorbeeld jouw bedrijf wordt door Greenpeace als slecht afgeschilderd. Je laat het een tijdje doorsudderen totdat de maat vol is. Je schrijft dan een bericht om de werkelijke situatie te laten zien. Dit is persbericht dat de opinie beïnvloedt.

Veel geschoten gaat vaak mis

Als je veel en vaak persberichten stuurt dan nemen journalisten je niet meer serieus. Als iemand zegt ‘zullen we een persbericht hierover schrijven’ stel jezelf dan eerst de vraag ‘Waarom moet deze informatie nu naar de pers?’

Een goed persbericht

De criteria om te beoordelen of een persbericht goed is zijn:

 • Staat het nieuws in de lead en de kop?
 • Zijn de hoofdlijnen (de 5 w’s en de H) in de lead terug te vinden?
 • Hoe is de structuur van de platte tekst opgebouwd? Is het beknopt genoeg? Staat het belangrijkste vooraan?
 • Woordkeus en taalgebruik: schrijf je correct Nederlands?
 • Is het persbericht oprolbaar? Dit houdt in dat de eerste alinea de belangrijkste informatie bevat en de laatste alinea de minst belangrijke informatie. Zo kan een journalist eenvoudig de laatste alinea(‘s) verwijderen als er te weinig ruimte is om je bericht volledig te plaatsen.
 • Niet meer dan één A4’tje.

Hoe eindig je een persbericht?

Een persbericht sluit je af met een ‘noot voor de redactie’. Hierin geef je aan waar een journalist of redacteur meer informatie kan krijgen. Geef namen, e-mailadressen en telefoonnummers op van contactpersonen, of verwijs naar een website voor meer informatie. Deze ‘noot voor de redactie’ staat los van het bericht. Gebruik voor de duidelijkheid een aantal witregels of een horizontale lijn. Geef ook aan dat deze informatie niet voor publicatie bedoeld is. Je wilt natuurlijk niet dat persoonlijke contactgegevens worden overgenomen in de media.

Hoe verstuur je een persbericht?

Een persbericht stuur je meestal via e-mail. In het onderwerp staat dan ‘Persbericht + het onderwerp’. Je kunt bijvoorbeeld de lead van het persbericht als platte tekst in de mail zetten met daarna de opmerking ‘in de bijlage vindt u het hele persbericht’ (het hele persbericht stuur je dus als bijlage mee). Meestal zet een journalist geen platte tekst in de e-mail gezet voegt het persbericht gewoon als bijlage toe.

Tips en weetjes

 • Met passieve zinnen creëer je afstand. Als je schrijft dan wil je de lezer bereiken en kun je beter actieve zinnen gebruiken.
 • Een scoop is een ‘primeur’ of ‘supernieuws’.
 • Een chapeau is een extra toelichting op de kop.
 • De lead geeft de hoofdlijnen van het nieuws weer (de 5 w’s en de H). De lead is cruciaal omdat de lezer na het lezen ervan besluit of hij verder wil lezen of niet. Je mag een quote zetten in de lead van een persbericht maar het is minder gebruikelijk.
 • De details komen in de platte tekst.
 • Een nieuwe alinea is in feite een nieuw onderwerp. Kies tussenkoppen die mensen aanspreken.
 • De streep onder aan het persbericht voorkomt dat jouw persoonlijke informatie in de krant terecht komt.