blog placeholder

Hoe is het Nederlandse Leger opgebouwd? Welke krijgsmachtsdelen kennen we en wat is hun taak? In dit artikel lees je de feiten!

Wanneer de gemiddelde Nederlander aan het leger denkt denken ze aan mensen in een gecamoufleerd pak die naar Afghanistan op missie worden gestuurd. Maar het leger is veel meer dan iemand in een gecamoufleerd pak.

De vier Krijgsmachtsdelen.

Het Nederlandse Leger

De Nederlandse Defensie bestaat uit 69.000 personeelsleden. Dit zijn zowel militairen als burgerwerknemers. Het grootste aantal mensen is werkzaam bij de Nederlandse krijgsmacht. De krijgsmacht is verdeeld in vier onderdelen. Namelijk de Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marechaussee. Vooral de Marechaussee wordt nogal eens vergeten, maar is met hun politietaak ook een belangrijk onderdeel van de krijgsmacht.

De Koninklijke Luchtmacht.

De Koninklijke Luchtmacht bestaat uit ongeveer 11.000 mensen. Hun taak is om het Nederlandse Luchtruim veilig te houden. Dit betekend dat ze hun vliegend materieel inzetten wanneer er onbekende toestellen in het Nederlands luchtruim zijn, maar eventueel ook vijandige toestellen of raketten kunnen bestrijden wanneer dit nodig is. Daarom heeft de Koninklijke Luchtmacht niet alleen maar helikopters en straaljagers, maar ook wapens zoals het Patriotsysteem.

De Koninklijke Marine.

De Koninklijke Marine bestaat uit ongeveer 10.500 mensen. Hun taak is om het Nederlands grondgebied te beschermen tegen bedreigingen vanaf zee. Dit betekent dus dat ze niet alleen maar in de Noordzee, maar ook in het Caribische gebied rondom de Nederlandse Antillen en Aruba continue aanwezig zijn. Daarnaast hebben ze ook eenheden om vanaf zee een missie te beginnen. Deze eenheid staat bekend als het Korps Mariniers.

De Koninklijke Landmacht.

De Koninklijke Landmacht bestaat uit 26.000 mensen. Hun taken zijn het verdedigen van het Nederlands grondgebied, hulp bij calamiteiten en ondersteuning van maatschappelijke organisaties. Daarnaast helpen ze mee met het verdedigen van het grondgebied van NAVO bondgenoten. Dit doen ze door, wanneer nodig vrede af te dwingen en te behouden. Het kan ook zijn dat de Koninklijke Landmacht wordt ingezet voor humanitaire missies en daarbij samenwerken met civiele organisaties.

De Koninklijke Marechaussee.

De Koninklijke Marechaussee bestaat uit 6.600 mensen. Ze hebben vele uiteenlopende taken zoals het beveiligen van paleizen, personen en objecten in Nederland. Daarnaast ondersteunen ze bij grenscontroles en asielwerk en worden ze ook uitgezonden naar uitzendgebieden waar Nederlandse militairen zijn. De Koninklijke Marechaussee heeft namelijk ook een politie – en recherche taak voor het Nederlandse leger.