blog placeholder

De Koninklijke Luchtmacht is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse Krijgsmacht. Samen met de andere vier krijgsmachtdelen zorgen zij voor de verdediging van het Nederlands grondgebied. Daarnaast staan ze constant klaar om deel te nemen aan verschillende missies…

De taak van de luchtmacht.

De luchtmacht heeft een belangrijke taak voor ons land. Het verschil met de landmacht en de marine is dat ze voor de burger vaker zichtbaar zijn. Ze oefenen regelmatig in de gebieden rondom de vliegbasissen, maar hebben ook de taak om verschillende instanties te ondersteunen. Zo helpen ze bij opsporingstaken van de politie, bij brandbestrijding, voeren ze reddingoperaties uit op zee en staan er continue jachtvliegtuigen klaar om op te stijgen wanneer er een onbekend vliegtuig ons luchtruim binnenkomt. Dit is iets wat heel actueel kan zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika. Nederland houdt er rekening mee dat er soortgelijke acties in Nederland voor kunnen komen.

De missies.

Daarnaast is het een belangrijke taak van de luchtmacht om deel te nemen aan missies van onze bondgenoten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de NAVO-missies. De laatste jaren heeft de luchtmacht de laatste jaren deelgenomen aan verschillende missies, bijvoorbeeld in Bosnië en Afghanistan. Daarnaast verzorgen ze vluchten met militairen naar vele landen waar uitgezonden militairen werkzaam zijn en brengen ze goederen naar landen waar hulp nodig is omdat er een natuurramp heeft plaatsgevonden.

Het materieel.

De luchtmacht heeft een breed scala aan materieel om ons luchtruim te verdedigen en haar taak optimaal uit te kunnen voeren. Dit materieel bestaat uit:

– Helikopters en vliegtuigen
– Verschillende vuur- en geleide wapens.
– Verschillende voertuigen
– Demoteams

Dit materieel wordt gebruikt om de taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het demo team wordt gebruikt om te laten zien wat de verschillende helikopters en vliegtuigen kunnen. Dit doen ze bijvoorbeeld bij de Luchtmachtdagen die elke twee jaar georganiseerd worden.

De bezuinigingen.

Nu de gehele defensie moet bezuinigen, kan het niet anders dat ook de luchtmacht zal moeten inleveren. Dit zullen ze voornamelijk merken omdat er waarschijnlijk één of meerdere luchtmachtbasissen moeten sluiten en doordat ze ook vliegend materieel af moeten stoten. Het gaat hier dan voornamelijk om de Cougar helikopter. De eerste plannen waren dat ze allemaal weg moesten, maar uiteindelijk heeft de politiek besloten om er een aantal te behouden. Dit betekend dat de teams die nodig zijn om deze kisten in de lucht te houden ook werkzaam mogen blijven bij de luchtmacht. Het sombere is dat er dan andere mensen weg moeten gaan om toch te bezuinigen. De werkzaamheden gaan door, maar moet nu met minder personeel uitgevoerd gaan worden. Een zware uitdaging dus voor de mensen die ook na de reorganisatie over zullen blijven.

De praktijk.

Uiteindelijk is het werk wat de luchtmacht doet belangrijk voor elke burger die hulp nodig heeft, maar ook zeker voor elke militair die hulp nodig heeft. Denk hierbij aan de gevechtssituaties in Afghanistan, waarbij regelmatig Nederlandse militairen onder vuur genomen werden. De inzet van apaches heeft hierdoor menig militair leven gered en is daardoor onmisbaar gebleken tijdens de missies van de Nederlandse krijgsmacht.