blog placeholder

De Koninklijke Landmacht bestaat uit 26.000 personeelsleden. Dit is dus een heel groot bedrijf met een miljoenenomzet. Uit welke onderdelen bestaat de Koninklijke Landmacht, wat is hun taak en een ode aan de Leopard tank die weg moet vanwege deze bezuinigingen.

De Koninklijke Landmacht.

De taak van de landmacht is het verdedigen van het Nederlands grondgebied, hulp bieden bij calamiteiten en ondersteuning van maatschappelijke organisaties. Daarnaast helpen ze mee met het verdedigen van het grondgebied van NAVO bondgenoten. Dit doen ze door, wanneer nodig vrede af te dwingen en te behouden. Het kan ook zijn dat de Koninklijke Landmacht wordt ingezet voor humanitaire missies en daarbij samenwerken met civiele organisaties. De laatste jaren is de landmacht onder andere betrokken geweest bij missies in Bosnië, Kosovo en Afghanistan.

Eenheden van de landmacht.

Om deze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is de landmacht onderverdeeld in meerdere kleinere eenheden. Deze eenheden worden brigades genoemd. En echt klein is een brigade niet, want hier werken toch weer duizenden mensen.

De landmacht kent de volgende brigades:

11 Luchtmobiele Brigade
13 Gemechaniseerde Brigade
43 Gemechaniseerde Brigade
Korps Commandotroepen
1e Duits/Nederlandse Korps 

Elke brigade heeft haar eigen specialisme. Zo is de luchtmobiele brigade snel inzetbaar zowel over de weg als door de lucht. De 13e en 43e gemechaniseerde brigade zijn iets minder snel inzetbaar. Dat komt omdat ze zwaarder materieel bij zicht hebben. Dat is ook de reden waarom ze gemechaniseerd zijn. Ze hebben een tankeenheid bij de brigade. Omdat de luchtmobiele brigade dit niet heeft is deze brigade dus niet gemechaniseerd. De korps commandotroepen zijn erop getraind om constant klaar te staan voor elke missie in elk gebied. Ze kunnen korte steekacties in vijandelijk gebied doen of voor langere tijd zelfstandig overleven in vijandelijk gebied. Daarnaast kunnen ze in Nederland ook ingezet worden voor terreurbestrijding.

Bezuinigingen.

De huidige minister van defensie, Hans Hillen, heeft de zware taak op zich genomen om de bezuinigingen die het kabinet bedacht heeft uit te moeten voeren bij defensie. Defensie moet 638 miljard euro bezuinigen. Hij heeft hiervoor een plan gemaakt en dit plan in het voorjaar van 2010 bekend gemaakt. Alle krijgsmachtdelen worden hierdoor geraakt. Zo moet de marine onderzeeërs afstoten, de luchtmacht een aantal helikopters en de landmacht de tankbataljons. Daarnaast worden er waarschijnlijk 6000 mensen ontslagen om ook hiermee geld te kunnen besparen. Het doel van deze reorganisatie is om het leger kleiner en daardoor goedkoper te maken, maar wel een heel flexibel en snel inzetbaar leger te behouden. Of het Nederlands leger hierna nog serieus mee kan doen met haar NAVO bondgenoten is nog maar de vraag volgens sommige mensen. Ze zijn bang dat het leger zo klein wordt dat haar goede naam, wat nu is opgebouwd, niets meer zal betekenen. Aan de andere kant is het wel zo dat wanneer de visie van de minister klopt defensie kleiner wordt, maar wel nieuw materieel heeft wat goed onderhouden is. En daar heeft het de laatste jaren nog wel eens aan geschort.

De Leopard2A6.

De bezuiniging die het meeste pijn doet bij de landmacht is het verdwijnen van de twee tankbataljons. Deze bataljons zijn al onderdeel van het leger zover de mensengeest kan heugen. Waar ze zicht ooit te paard verplaatstenm, deden ze dat de laatste jaren door middel van tanks. De tanks die ze ter beschikking hadden waren vaak de beste ter wereld. Dit komt omdat ze bij de ontwikkeling van de tanks samen werkten met vele ander landen. De laatste tank die gebruikt werd was de Leopard2A6. Een moderne gevechtstank met vele kwaliteiten, die nu nog door vele landen gebruikt wordt.

Hieronder een film over de prestatie van een tank die met deze bezuinigingen het veld moest ruimen…de film is van Duitse makelarij, maar de tank is precies hetzelfde zoals de Nederlandse versie was.