blog placeholder

Iedereen die kleine kinderen heeft weet het. De meeste kleine kinderen zijn gek op het kleuren van kleurplaten. Ze vinden het van nature leuk om te doen zonder dat ze er ook maar enige notie van hebben dat het ook ontzettend belangrijk is voor hun ontwikkeling. Natuurlijk zullen ze als ze voor het eerst kleuren alleen maar lukraak her en der op de kleurplaat zitten krassen. De taak van de ouders of verzorgers en juffen en meesters op school of de crèche is om ze er spelenderwijs toe aan te zetten om binnen de lijntjes te gaan kleuren.

gratis kleurplaten

Waarom binnen de lijntjes:
Als ouders of verzorgers sta je er daarbij geen moment bij stil waarom je je kind aanleert om binnen de lijntjes te kleuren. De juffen en meesters op de school of de crèche van uw kind weten dit echter maar al te goed. Het is één van de dingen die ze geleerd hebben op de opleiding tot leraar basisonderwijs. (vroeger de Pedagogische Academie Basisonderwijs of te wel de PABO). Het kleuren binnen de lijntjes is namelijk één van de belangrijkste manieren om de fijne motoriek te ontwikkelen.

gratis kleurplaten

Fijne motoriek:
Met de motoriek wordt het vermogen tot bewegen bedoelt. De fijne motoriek heeft vooral betrekking op de motoriek van de vingers, pols en hand. De fijne motoriek kan bij een kind pas ontwikkeld worden als de grove motoriek voldoende uit ontwikkeld is. Zolang kleuters de grove motoriek niet beheersen, zullen ze niet toekomen aan het ontwikkelen van de fijne motoriek. Ook de links-rechtsdominantie wordt door de grove motoriek bepaald.  Onder de grove motoriek wordt het bewegen van het hele lichaam gerekend. Dit zijn dus de acties springen, gooien, vangen, evenwicht houden en hinkelen.

Netjes kleuren:
Uit bovenstaande blijkt dat het geen zin heeft om kinderen waarvan de grove motoriek nog niet uit ontwikkeld is te pressen om tussen de lijntjes te kleuren. Maar als je kind de acties springen, gooien, vangen, evenwicht houden en hinkelen eenmaal goed beheerst kun je dus beginnen met het aanleren van het kleuren tussen de lijntjes.

gratis kleurplaten

Kleurplaten:
Het is het beste om te beginnen met eenvoudige kleurplaten met grote vlakken en dikke lijnen. In principe kan je kind zowel met kleurpotlood, kinder wasco als viltstift beginnen. De speciale iets dikkere viltstiften geven echter op deze kleurplaten met grote vlakken en dikke lijnen het snelste een mooi resultaat wat stimulerend werkt voor je kind. Naarmate de fijne motoriek van je kind beter wordt zal het ook met wasco en kleurpotloden een goed resultaat bereiken. Naarmate de fijne motoriek van je kind beter wordt kun het ook steeds gedetailleerdere kleurplaten kleuren.

gratis kleurplaten

Zelf tekenen:
Als je kind het kleuren goed onder de knie heeft is het heel goed om het zelf zijn of haar kleurplaten te laten tekenen. Laat je kind eerst maar figuren overtrekken om ze vervolgens zelf af te kunnen maken. Hierbij leren de kleuters omgaan met het goed vasthouden van pen of potlood. Ook leren de kleuters ervaren hoe je een pen gericht over het papier kunt laten bewegen. Als je kind dit goed kan kun je het gericht laten tekenen, hierbij moet je denken aan het tekenen van een goede hand. In het begin zal de hand er uit als een hark. Maar naarmate de fijne motoriek verbetert zal het steeds meer op een hand gaan lijken. Laat je kind dus veel gericht tekenen. Het lijkt net of het alleen maar aan het tekenen is, maar het is heel goed voor de fijne motoriek die ze nodig hebben in groep 3 om te gaan leren schrijven.

Conclusie:
De gratis kleurplaten die je op heel veel verschillende websites kunt vinden zijn in feite heel belangrijke gratis leermiddelen voor de motorische, en dan met name de fijn motorische, ontwikkeling van je kind.

gratis kleurplaten