blog placeholder

De eerste bouwkundig ingenieur bekend met naam en toenaam is Imhotep. Als een van de ambtenaren van de farao, Djoser, heeft hij waarschijnlijk de bouw van de piramide van Djoser (de Trap Piramide) in Sakkara in Egypte ontworpen en begeleid, rond 2630-2611 voor Christus. Hij kan ook verantwoordelijk zijn geweest voor het eerste bekende gebruik van de kolommen in de bouw. Imhotep had leerlingen en bracht via het zijn kennis naar buiten.

In Nederland werd de De Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo(wel) voor ’s lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel, op 8 januari 1842 opgericht door koning Willem II. 

En waarom deed de koning dat?

Willem II was gek op bouwen. In Engeland had hij aan de Oxfort University gestudeerd en daar verliefd geworden op de bouwstijl Gothic Revival. Dat is zelfs van invloed geweest op zijn koningschap want hij ging niet in het Paleis het Loo wonen, maar in het neogotische jachtslot, Kasteel het Oude Loo. 

Akademie opgeheven 

Maar al in 1864 werd de akademie weer opgeheven en werd in plaats daarvan een polytechnische hogeschool opgericht. Een hogeschool was echter geen universiteit, er was zo goed als geen academisch niveau. Het duurde nog tot 1905 voordat er sprake was van een echte academie. 

Ook de ambtenaren in koloniale dienst moesten toen een andere plek zoeken voor hun scholing en de hogeschool werd de Technische Hogeschool. De TH kreeg ook een echte Rector Magnificus, de hoogleraar waterbouwkunde Ir. J. Kraus.

De Kamerleden waren verantwoordelijk voor de volgende verandering. Een door hen aangenomen nieuwe wet bepaalde dat vanaf 1985 de benaming Hogeschool alleen gebruikt mocht worden door scholen voor hoger beroepsonderwijs. Dus werd de Technische Universiteit Delft opgericht. 

Technische Universiteit Eindhoven 

De bouwkunde Faculteit van de Technische Universiteit Eindhoven, waar Rob Mankor zelf studeert,  heeft niet zo’n geweldig lange geschiedenis. De Universiteit (TUe) werd opgericht in 15 juni 1956, al direct met een faculteit bouwkunde. De universiteit is op zichzelf al een bouwkundig feest. De campus is een wijk op zich en een onderdeel van her centrum van de stad. In oppervlak is de campus groter dan de voormalige gebouwen van Philips. Er wordt nog steeds aan gebouwd en verbouwd.

 
Kijk voor foto’s van de TU Eindhoven en omgeving eens op de Twitter van Rob Mankor.