blog placeholder

Hij wordt gevreesd, je ontkomt er niet aan en iedereen moet hem doen! De Cito Eindtoets. De test heeft voor en tegenstanders, want is het niet immers een momentopname? Hoe dan ook de resultaten van de Cito Eindtoets geven wel een advies, welk vervolgonderwijs het beste past bij uw kind na het basisonderwijs. Het kan havo worden of vmbo of vwo. In dit artikel wordt er informatie gegeven over de Cito toets en informatie over hoe je je kind hierop het beste kan voorbereiden.

Feiten over de Cito Eindtoetst van het basisonderwijs:

In 2010 is door 6200 basisscholen met 154.000 kinderen in groep 8 de toets afgenomen.

Dit percentage staat gelijk aan 85% van alle basisscholen in Nederland. De uitkomst van de Cito Eindtoets, vormt samen met het advies van de leerkracht het advies voor het voortgezet onderwijs. Nooit de resultaten van de Cito Eindtoets alleen zullen het advies bepalen. De leerkracht kijkt ook naar de algemene leerprestaties. De Cito-Eindtoets geeft dus nooit doorslag alleen. Het afnemen van de toetst duurt een aantal dagen, in totaliteit zijn dat drie dagen. Gedurende deze drie dagen worden er verschillende onderdelen afgenomen, deze onderdelen zijn: wereldoriëntatie, studievaardigheden, wiskunde, taal en rekenen. Niet alle onderdelen zijn verplicht. Wereldoriëntatie is niet verplicht om af te nemen. Veel scholen kiezen er voor dit wel te doen. De toetst bestaat uit een hele rits met vragen. In totaal gaat het om 200 vragen. Indien de school ook wereldoriëntatie af neemt gaat het om 290 vragen.

Voorbereiding op de Cito Eindtoetst:

Het is belangrijk de toets met je kind te bespreken. Dit kan eventuele zenuwen weg nemen. Daarnaast speelt in de voorbereiding de school de grootste en belangrijkste rol. In de praktijk is gebleken dat kinderen het belangrijk vinden vooraf bepaalde details over de toets te weten. Wat kan je verwachten en hoe moeten de opdrachten worden gemaakt? is een vraag die kinderen bezig houd. Leerkrachten wordt vaak aangeraden de toets van het voorgaande jaar met de kinderen te maken, zodat de kinderen vertrouwd raken met de toets en het niet geheel onbekend terrein meer is. Als kinderen weten wat ze te wachten staat vergroot dit de zelfverzekerdheid van de kinderen. Vraag daarom na op de school van uw kind of de Cito ook wordt geoefend en onderzoek de mogelijkheden om eventueel thuis zelf te oefenen. Oefenen niet te vaak of slechts een maal. Indien er te veel wordt geoefend met het kind kan dit ook weer een druk geven. Bedenk wel dat je kan oefenen met het kind hoe om te gaan met dit toetst. Er kan niet geoefend worden om een beter resultaat te krijgen omdat de Cito toets een overal toets is en de kinderen test op kennis die is opgedaan in een periode van acht jaar.

Resultaten worden daarom van veel oefenen niet beter en geven juist meer druk aan kinderen.

 Indien door school bekend is gemaakt in welk onderdeel uw kind eventueel zwak is, kan hier wel extra aandacht aan besteed worden. Kinderen kunnen gebaat zijn bij eventueel extra taken op maat. Indien u hier als ouder een rol in wilt spelen dan is het handig overleg te plegen met de leekracht.