blog placeholder

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft?

In België bestaat er bijzonder onderwijs voor kinderen die te jong zijn voor het basisonderwijs en voor kinderen die een achterstand opgelopen hebben in de ontwikkeling

Definitie van Buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er in Vlaanderen voor kinderen die door omstandigeheden het gewoon onderwijs niet kunnen volgen

Hoe kies je voor een buitengewoon onderwijs ( B.O.)?

Als ouder denk je dat je jouw kind genoeg kent, maar toch kan het niet altijd gewoon onderwijs volgen.

In de derde kleuterklas krijgt jouw kind toetertesten om na te gaan of het meekan in de kleuterklas. Die testen worden afgenomen door de kleuterleidsters en door de medewerkers van het CLB ( centrum voor leerlingenbegeleiding). Als jouw kind gehandicapt is weet je wel zeker dat het naar het B.O zal gaan. Als je kind normaal begaafd is , is het heel moeilijk om het CLB te geloven dat  er een achterstand is. Als ouder kun en mag je de mening van het CLB naast je leggen. In alle gevallen dat je kind naar het B.O. moet heb je een attest nodig van het CLB.

Welke types zijn er en voor welke kinderen zijn die?

  1. Type 1 is voor kinderen met een lichte mentale handicap
  2. Type 2 is voor kinderen met een matig of ernstig mentale handicap
  3. Type 3 is voor kinderen met ernstige emotionele en / of gedragsproblemen
  4. Type 4 is voor kinderen met een lichamelijke handicap
  5. Type 5 is voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of om medische reden verblijven  in een preventorium
  6. Type 6 is voor kinderen met een visuele handicap
  7. Type 7 is voor kinderen die slechthorend zijn
  8. Type 8 is voor kinderen met ernstige leerstoornissen zoals dyslexie of discalculie

In types 2 tot en met 7 wordt er ook kleuteronderwijs voorzien , in type 1 en 8 niet omdat die nauw aansluiten bij het gewoon onderwijs

Daarna kunnen de kinderen doorstromen naar het middelbaar onderwijs die ook aangepast is.

Ik bespreek enkel type 1 en type 8

type 1 : aanbod : stimulerend onderwijs, aandacht voor het tempo en de eigenheid van ieder kind, het kind helpen om sociale vaardigheden aan te leren, aanbrengen van probleemoplossende vaardigheden. Hier wordt niet gewerkt volgens leeftijd maar op individueel vlak. 6 jarigen komen hier terecht in de speelleerklas waar ze al spelend leren lezen         en  rekenen.

Type 8 : Hier wordt de leerstof van het gewoon onderwijs aangeboden aangepast aan de noden van het kind.

Er is een deskundige aanpak van de verschillende leerproblemen : dyslexie, dyscalculie , dyspraxie , ADHD, Autisme en NLD. Voor deze kinderen is logopedie en kinesietherapie voorzien tijdens de lessen. In dit type hebben ze ook nog een speciale klas : BRUGKLAS

Dit is voor kinderen die nog te jong zijn voor het eerste leerjaar ( zoals mijn kleindochter). Zij is nl. jarig op 1 december en was daardoor dus niet schoolrijp. Het is de bedoeling dat ze hier de basis krijgen die ze nodig hebben om het volgende schooljaar te kunnen starten in het eerste leerjaar. Ze leren dit op een trager niveau maar dit is wel afhankelijk van de leerlingen zelf.

Ook hier wordt er gebruik gemaakt van logopedie n een schrijfmeester en evt. kinesietherapie. In deze klas kun je instappen wanneer het nodig is, niet verplicht op 1 september, mits een attest van het CLB. Door het feit dat ze tragen gaan en dieper ingaan op het lezen en rekenen worden de kinderen zelfzeker en rustig.

Dit ondervind ik bij mijn keindochter. Volgend schooljaar gaat ze vol goede moed terug naar het eerste leerjaar en krijgt ze nog een volledig jaar opvolging van het CLB. De beide scholen houden wel contact met elkaar over de vorderingen van het kind.

Besluit : Een bijzonder onderwijs volgen is geen schande !!