blog placeholder

Je ziet het steeds meer,
In het nieuws, op straat en in de kranten is het, het onderwerp van de dag…
‘Dode geitjes in vuilniszakken gevonden’
‘Jongens (14) schieten op dieren kinderboerderij’
‘Invalide moest toekijken naar wurging hond’
‘Man aangeklaagd voor seks met varken’
‘Eend mishandeld met rotje’
Verwaarlozing en mishandeling van dieren komt steeds vaker voor en hier moet iets aan gedaan worden!
Dit is voor alle mensen die graag meer informatie willen omtrent dierenmishandeling, of op school een betoog of stelling moeten verdedigen. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben!

Argument vóór 1: Dieren hebben ook gevoel

Sommige mensen beweren dat dieren geen gevoel hebben, dat zij geen emoties beleven of bewustzijn hebben. Ik geloof hier helemaal niks van en denk dat dieren toch wel degelijk gevoel hebben. Je ziet en merkt aan het gedrag van dieren dat zij zeker wel pijn, angst, jaloersheid en blijdschap kunnen voelen!Neem als voorbeeld honden en hun overduidelijke gedrag wanneer zij zich niet goed voelen of bedreigd of juist wel heel erg blij!

Argument vóór 2: Er zijn vaak slechte leefomstandigheden voor dieren in veehouderijen

Winst
In veel veehouderijen worden dieren niet goed behandeld, er wordt bijvoorbeeld alleen maar nagedacht over hoe mensen zo goedkoop, zoveel en zo snel mogelijk dieren kunnen fokken, slachten en het vlees kunnen doorverkopen om vervolgens hieruit zoveel mogelijk winst te maken. Ook staan de dieren vaak in grote aantallen dicht op elkaar, waardoor zij geen beweegruimte hebben, er snel ziektes ontstaan en zij geen natuurlijk leven kunnen leiden. Ik vind dat deze dieren in ieder geval, het korte leventje dat ze hebben, op een normale en fatsoenlijke manier moeten kunnen leven.
Problemen
Dieren die gefokt en gebruikt worden voor de slacht hebben vaak te kampen met de volgende heleboel problemen:

-Ze hebben vaak dorst, honger en krijgen onjuiste voeding
-Lichamelijke ongemakken, door te weinig beweging
-Pijn, verwondingen en ziektes
-Angst en chronische stress

Worden behandeld zonder respect
-Biggen worden onverdoofd gecastreerd (sinds januari 2009 niet meer, maar het is alsnog pijnlijk in die week die daarna volgt)
-Staarten van schapen, paarden, varkens worden, ondanks dat het sinds 2008 verboden is nog steeds gecoupeerd (onvoldoende controle).
-Bij kuikens worden de snavels afgeknipt om pikken te voorkomen 
-Pas uitgekomen mannelijke kuikens worden in massa’s gedood (omdat ze ‘onbruikbaar’ zijn)
-Er worden slachtkuikens gefokt die binnen 6 weken hun lichaamsgewicht bereiken en daardoor niet meer op hun pootjes kunnen staan, omdat deze het gewicht niet meer kunnen dragen.
-Bij eenden en ganzen wordt met een trechter voedsel naar binnen gegoten (ganzen) zodat hun lever groter wordt.
-Dieren zoals varkens en kippen worden urenlang achter elkaar op een kluitje in een vrachtwagen vervoerd en raken uitgedroogd of verzwakt. Sommige zijn al dood voor zij hun bestemming bereiken!

Er zijn al veel regels opgesteld die zouden moeten zorgen dat al deze dieren een beetje een normaal leven kunnen leiden, maar deze zijn nog lang niet streng genoeg en worden ook heel vaak niet nageleefd, omdat alle bovengenoemde methodes nou eenmaal ‘beter’ werken en goedkoper zijn. Er moeten veel strengere controles komen om het welzijn van deze dieren te verbeteren!

Argument vóór 3: Grote stijging mishandelingen

Steeds meer dieren worden mishandeld of verwaarloosd, vooral mishandeling van dieren is in de praktij en in het nieuws steeds meer aan de orde.
LID; Landelijke Inspectiedienst Dierenmishandeling
Bij het LID komen steeds meer meldingen binnen over dierenmishandeling en het verwaarlozen van dieren.
2006 toename dierenmishandelingen +25%
2007 toename dierenmishandelingen +50%

Het zijn dus steeds meer dieren die de dupe worden van dierenmishandeling en dit moet zeker teruggedrongen worden!

Straffen
De straf die opgenomen is in Artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht is voor dierenmishandeling maximaal 2 jaar en voor meervoudige dierenbeulen 3 jaar. Meestal komen de dierenbeulen goed van hun daden af en zitten zij maar een paar maanden vast of betalen zij een geldboete.
Géén houdverbod dierenbeulen
Nadat dierenbeulen de dieren hebben mishandeld en afgetuigd wordt hen geen verbod opgesteld om dieren te houden, ik vind dit echt belachelijk want deze mensen kunnen dus makkelijk weer doorgaan met dieren mishandelen zonder dat iemand het echt in de gaten kan houden.

Kortom,
Er moet nog heel wat veranderen om al deze verschrikkelijke activiteiten te stoppen en terug te dringen!