blog placeholder

Hoogbegaafd

In Nederland is er maar 1 speciale school voor hoogbegaafde kinderen. Dit is de Leonardoschool in Blerick.  De Leonardoschool in Blerick deelt zijn expertise op het gebied van hoogbegaafdheid met normale basisscholen zodat die hun hoogbegaafde leerlingen in hun eigen school les kunnen aanbieden in een zogenaamde Leonardoklas. Als gevolg van deze ontwikkeling verwacht het bestuur van de enige speciale school voor hoogbegaafde kinderen in Blerick dat deze binnen tien jaar sluiten zal.

Wie bepaald er eigenlijk of iemand hoogbegaafd is?
Er bestaat geen officiële instantie in Nederland die bepaalt of iemand al dan niet hoogbegaafd is. Om te bepalen of iemand hoogbegaafd is of niet moeten we dus gebruik maken van de definitie voor hoogbegaafdheid van de stichting Mensa, een organisatie waar je alleen lid van kunt worden als je hoogbegaafd bent. Volgens de stichting Mensa ben je hoogbegaafd als je bij de 2% van de meest begaafde mensen van de bevolking hoort. Een andere maat die veel gebruikt wordt is die waarbij degenen die 2 standaard deviatie slimmer is dan p50 (percentiel 50) van de bevolking als hoogbegaafd wordt aangemerkt. Dit houdt in dat iemand bij de standaard deviatie in IQ van onze bevolking van 15 en een gemiddeld IQ (intelligentie* quotiënt) van 100 (=p50) hoogbegaafd wordt genoemd bij een IQ vanaf 130.

*de vermaarde Amerikaanse psychiater David Wechsler heeft in 1939 intelligentie  als volgt gedefinieerd: intelligentie is “de globale capaciteit van het subject om doelbewust te handelen, rationeel te denken en doelmatig om te gaan met zijn omgeving”

Hoe is de IQ schaal bepaald:
Volgens Wikipedia is het intelligentie quotiënt een genormaliseerd getal op een schaal waarvan het gemiddelde op 100 wordt gesteld met een standaardafwijking van 15. Intelligentietests worden zo ontworpen dat IQ-scores bij benadering normaal verdeeld (gauss-verdeeld) zijn. Het gemeten IQ wordt daarbij gezien als een schatting van het ware, maar onbekende, IQ. Steeds vaker worden daarom de betrouwbaarheidsgrenzen van het gemeten IQ vermeld, zoals in de nieuwe WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale). Hoe moeilijk het is om iemands intelligentie vast te stellen blijkt uit het feit dat bij herhaalde IQ tests bij eenzelfde persoon diens testuitslag soms tot twintig punten kan afwijken van een eerdere testuitslag. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een slechte gezondheid, vermoeidheid, stress en concentratieproblemen door gewenning aan materiaal en situatie.

Wat zijn het laagste en het hoogste IQ:
Gemiddeld hebben ‘gewone’ mensen die kunnen eten en praten en lopen en denken, een IQ van rond de 100. Het IQ van een hoogbegaafde mens wijkt 30 punten of meer af van het gemiddelde. Om een beeld te krijgen hoe groot dit verschil is moet men beseffen dat algemeen wordt aangenomen dat het IQ van een chimpansee ongeveer 30 punten afwijkt van het mensengemiddelde en zo rond de 70 ligt. Een mens met een IQ van 70 wordt zwakbegaafd genoemd. Zo iemand heeft verstandelijke beperkingen en kan veelal niet goed uit zijn woorden komen.