blog placeholder

Water en voedingszouten komen via wortelharen de plant binnen. Door de wortelharen is het oppervlak waardoor dit mogelijk is enorm vergroot. Wortelharen zijn erg dun: ze bestaan uit cytoplasma-uitstulpingen van opperhuidcellen. Hierdoor zijn ze erg gevoelig. Ze raken uitgedroogd en beschadigd door blootstelling aan lucht en licht. Ook breken ze gemakkelijk af bij uitgraven. Een pas verplante plant zal hierdoor al z’n wortelharen kwijt zijn. De opnamen van zouten en water is hierdoor veel trager. Het is dan belangrijk om in ieder geval voldoende water aan de verplante planten te geven, zodat de wateropname in ieder geval minimaal blijft om definitieve verwelking te voorkomen.

Watertransport

Verdamping

De verdamping hangt af van de boom/plantensoort, maar ook van de luchtvochtigheid. De vochtigheid van de lucht hangt weer af van de temperatuur en de windsnelheid. Hierbij geldt dat een hogere temperatuur leidt tot een snellere verdamping. Dit komt gedeeltelijk door snellere moleculebewegingen, maar ook doordat warme lucht meer waterdamp kan opnemen. Als het windstil is en de lucht rond de bladeren, verzadigd is met waterdamp dan zal het verdampingsproces langzamer gaan dan wanneer het waait.

Als er geen verdamping plaatsvindt, is er meestal watertransport door de invloed van de worteldruk. De getransporteerde hoeveelheid water door worteldruk bedraagt hooguit enkele procenten van de hoeveelheid bij gemiddelde verdamping.

Wateropname in de wortels is volledig passief. Een deel van de wateropname wordt veroorzaakt door het verlaagde waterpotentiaal in de plant (door de verdamping van water in het blad). De verdamping vindt plaats via de huidmondjes in de bladeren. Door het verlaagde waterpotentiaal wordt er water opgenomen, om zo het verdampte water aan te kunnen vullen. Worteldruk wordt veroorzaakt door een waterpotentiaalverschil tussen de wortels en het milieu rondom de wortel. Dit waterpotentiaal veroorzaakt een uitwisseling van water tussen deze twee milieus. Er is echter een actieve component aanwezig tijdens dit proces. De wortel neemt namelijk actief ionen op, waardoor er een verschil in osmotisch potentiaal ontstaat. Door dit verschil kan dus passief water worden opgenomen.