blog placeholder

Homo's en lesbiennes

Het eerste deel “homo” van het woord homofiel betekent gelijk en het tweede deel “fiel” betekent houden van of voorkeur hebben voor. Het woord homofilie heeft wetenschappelijk gezien twee betekenissen. De eerste wetenschappelijke betekenis van het woord homofiel is een antilichaam dat affiniteit heeft voor of reageert met een specifiek antigeen en de tweede betekenis is een levend wezen dat een seksuele voorkeur heeft voor een levend wezen van dezelfde soort en hetzelfde geslacht.

Homofiel in de chemie:
In de chemie is een homofiel een antilichaam dat affiniteit heeft voor of reageert met een specifiek antigeen. Een antigeen-antilichaam reactie wordt veroorzaakt door verschillende niet-covalente interacties tussen beide moleculen waarbij de bijdrage van elk van deze krachten tot de binding afhangt van het specifieke antilichaam en antigeen. Hierbij  hebben antilichamen veel aromatische aminozuren in hun Ag-bindende regio’s bezitten en bijdragen bij tot “van der Waals” en hydrofobe interacties.

Homofiele geaardheid:
Homofilie is naast heterofilie de meest voorkomende geaardheid op aarde. Volgens de meest recente wetenschappelijke schattingen heeft 10% van alle volwassen mensen één of meer keer een homoseksueel contact gehad in zijn leven. Van de volwassen mensen die één of meer keer een homoseksueel contact gehad heeft geeft naar schatting de helft aan een sterke seksuele homofiele voorkeur te hebben.

Wat is een homo?
Homo is de in onze taal gangbare benaming voor een homofiele man. Met een homo worden met name homoseksuele mannen bedoelt. Mannen die wel homofiele gevoelens hebben maar niet homoseksueel actief zijn worden in de meeste landen officieel niet als homofiel beschouwd. Vooral in landen waar homofilie strafbaar is het belangrijk dat je pas als homofiel wordt beschouwd als je homoseksuele contacten hebt en dit openbaar bekend is.

Wat is een lesbienne?
Een lesbienne (of een lesbische vrouw) is een vrouw die zich emotioneel en/of seksueel aangetrokken voelt tot andere vrouwen. In tegenstelling tot de man wordt er bij de vrouw dus geen onderscheid gemaakt tussen homofiele vrouwen die wel homoseksuele contacten hebben en homofiele vrouwen die geen homoseksuele contacten hebben.

Homofiele dieren:
Homoseksualiteit komt voor bij de meeste gewervelde diersoorten, maar ook bij de meeste andere diersoorten als spinnen, insecten etc. Tot nu toe zijn er 1.500 soorten dieren bekend waarbij gevallen van homoseksualiteit zijn bevestigd. Uit onderzoek naar het gedrag van giraffen bijvoorbeeld blijkt dat 94 procent van alle seksuele activiteit tussen giraffen plaatsvindt tussen giraffen van hetzelfde geslacht.