blog placeholder

Als u overweegt dubbel glas te laten plaatsen in uw huis heeft u tal van keuzes te maken. In dit artikel krijgt u meer te weten over wat dubbel glas precies doet, waar u rekening mee moet houden en welke verschillende soorten glas er nou eigelijk bestaan.

Het glas in de schil van een huis is een punt waar veel warmte verloren gaat. Het is de bedoeling dat het verlies van warmte zo laag mogelijk gehouden wordt. Hiervoor is er naast gewoon glas ook dubbel glas wat al een veel betere isolatiewaarde heeft.

Dubbel glas bestaat uit 2 (soms meerdere) lagen glas die luchtdicht aan elkaar zijn bevestigd met een kleine tussenruimte waar stilstaande lucht inzit. Stilstaande lucht heeft een hele hoge isolatiewaarde.

Als u overweegt dubbel glas te plaatsen, moet u dit door een erkend glaszetter laten doen. Indien er constructieve wijzigingen aan het kozijn plaats vinden dan dient hier vooraf toestemming voor te worden gevraagd bij de gemeente door middel van een vergunningsaanvraag.
Dubbel glas (ook wel HR glas genoemd) moet voldoen aan bepaalde eisen. Dubbel glas moet voldoen aan de NEN 3265 eis met het Komo certificaat.
Volgens dit certificaat moet de dikte voor de draaiende delen in een kozijn 4-9-6 mm. en de dikte voor de vaste delen zijn 4-12-6 mm. zijn.

Met de huidige technoligie zijn er al grote stappen gemaakt in het isoleren van glazen gevelelementen. Hieronder volgen er een aantal.

Dubbel glas (k=3,0)

Hierbij worden twee of zelfs drie vlakglaspanelen luchtdicht aan elkaar gehecht, gescheiden door een isolerende luchtspouw.
Ook in de best verwarmde kamer blijft deze klassieke beglazing een bron van hinderlijke koude straling. Gordijnen kunnen dit euvel slechts gedeeltelijk neutraliseren.

LOW-E glas (k=1,6)

LOW-E glas is een dubbele beglazing met metaalcoating op één zijde. Dit bereikt al een betere isolatiewaarde. Deze nieuwe glassoort, die steeds meer toegepast wordt, noemt men ‘Lage-Uitstralingsbeglazing’ of kortweg L-E (Low Emissivity) glas.

IQ-Glass® (k~0)

IQ-Glass® bestaat uit een heldere dubbele beglazing met metaalcoating in de spouw. De coating op de binnenruit (zijde 3) wordt met een aangepast elektrisch vermogen aangestuurd waardoor de binnenruit (zijde 4) ongeveer 35°C warm wordt.
Zijde 2 van de buitenruit is voorzien van een reflextiecoating die alle opgewekte warmte van zijde 3 integraal terugkaatst.