blog placeholder

Het woord vulkaan komt van het Romeinse woord Vulcanus. Vulcanus was, volgens de Romeinse mythologie, de smid van de goden die onder de grond aan het werk was. De Romeinen hebben de smid van de goden naar het Italiaanse eilandje Vulcano genoemd. Het eilandje Vulcano ligt iets ten noorden van Sicilië en is al sinds mensenheugenis vulkanisch actief.  De Romeinen zeiden later tegen alle plekken waar vuur uit de aarde kwam Vulcano. Toe de Romeinen ons land overheersten hebben ze het woord Vulcano bij ons geïntroduceerd, hierdoor ontstond dus uiteindelijk ons woord Vulkaan. 

Vulkaan

Soorten vulkanen:
Er zijn twee gangbare manieren om vulkanen naar soort in te delen. Bij de ene manier worden de vulkanen ingedeeld naar de vorm van de vulkaan en bij de andere manier worden ze ingedeeld naar de soort magma* die als lava** uit de vulkaan komt.

Magma

Magma:
Magma is de wetenschappelijke benaming van het vloeibare gesteente dat zich onder de massieve aardkorst bevindt. Magma heeft een temperatuur van tussen de 650 °C en de 1200 °C. Er zijn twee soorten magma, vaste magma en vloeibare magma. De vaste magma heeft het hoogste soortelijk gewicht en blijft daarom in de diepte. Dit vaste magma wordt dieptegesteente of ganggesteente genoemd. De vloeibare magma heeft een lager soortelijk gewicht en kan daardoor opstijgen. Naarmate het verder opstijgt zal de druk afnemen en wordt de magma nog vloeibaarder en lichter. Hierdoor ontstaan er magmakamers, mantelpluimen, vulkanische vlaktes en, als het magma het aardoppervlak bereikt uiteindelijk vulkanen.

Lava

Lava:
Als vloeibare magma uit een vulkaan stroomt wordt het lava genoemd. Het woord lava is afgeleid van het Latijnse woord labes dat glijden of schuiven betekent en is in 1737 geïntroduceerd als wetenschappelijke term door de Italiaanse professor Francesco Seroa. Als lava aan de oppervlakte komt heeft het een temperatuur van tussen 700 °C en 1200 °C. Lavastromen zijn zeer gevaarlijk en verwoesten alles dat op hun pad kom

vulcano

Vulkanen ingedeeld naar vorm:
Vulkanen worden ingedeeld naar vier vormen; Schildvulkanen, Kegelvulkanen, Stratovulcanen, en Supervulkanen.

Mauna Loa

Schildvulkanen:
Als de uitstromende lava goed vloeibaar is en ver kan uitstromen ontstaat er een Schildvulkaan. Een Schildvulkanen hebben hierdoor een hele brede basis en langzaam oplopende hellingen en zijn dus de grootst vulkanen op aarde. De Mauna Loa op Hawaï met een diameter van 120 km is hiervan een goed voorbeeld.

Mount Inerie

Kegelvulkanen:
Als er door de vulkanische opening alleen maar grote en kleine stenen worden uitgeworpen die zich om de opening heen ophopen ontstaat er een Kegelvulkaan. De Kegelvulkaan wordt hierdoor niet zo breed en heeft de vorm van een kegel met in het midden een krater. Een mooi voorbeeld van een Kegelvulkaan is de Mount Inerie (2245 m) op Flores, Indonesië.

fuji

Stratovulkanen:
Als de uitstromende lava erg stroperig is en moeilijk en traag kan uitstromen ontstaat er een Stratovulkaan. De lava hoopt zich daardoor op waardoor de vulkaan heel steile wanden vormt. Een mooi voorbeeld van een Stratovulkaan is de Fuji in Japan.

toba

Supervulkanen:
Supervulkanen zijn vulkanen die geen echte bergen vormen maar vaak voorkomen als kloven of gaten in het landschap. Het zijn meestal slapende vulkanen die maar 1 à 2 keer in de miljoen jaar uitbarsten. Ze stoten daarbij dan wel hele grote hoeveelheden as en stof uit over een oppervlakte van meer dan 2500 km3. Een goed voorbeeld van een Supervulkaan is de Toba op Sumatra.

Vulkanen ingedeeld naar soort magma:
Vulkanen worden ingedeeld naar twee vormen; Zure vulkanen en Basische vulkanen.

Mount Saint Helens

Zure vulkanen:
Men spreekt van een zure vulkaan als het magma zuur (felsisch) is. Zuur slaat in de geologie op gesteenten of mineralen die relatief veel silica (SiO2) en relatief weinig magnesium of ijzer bevatten. Zure magma is stroperig en kan dus de kratermond moeilijk verlaten. Soms ontstaat hierdoor zelfs een “plug” die de opening verstopt. Hierdoor loopt de druk steeds meer op tot de “plug” er met een enorme explosie uit wordt gedrukt. Een mooi voorbeeld van een zure vulkaan is Mount Saint Helens in de staat Washington.

Fimmvorduhals

Basische vulkanen:
Men spreekt van een Basische vulkaan als het magma basisch (mafisch) is. Basisch verwijst in de geologie naar gesteenten die relatief veel magnesium en ijzer bevatten, en relatief weinig silica (SiO2). Een gesteente mafisch wanneer het tussen de 52 en 45 massaprocent silica bevat. Basische magma is minder stroperig en daarom zal de eruptie minder explosief verlopen omdat het magma de krateropening gemakkelijker kan verlaten. De lava kan doordat het makkelijk stroomt langere afstanden afleggen, en stroomt veel sneller dan zure lava. Vulkanen van dit type worden onder andere aangetroffen op IJsland en Hawaï.

Uitgebreide informatie:
Voor verder uitgebreide informatie over vulkanen verwijs ik je graag naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Vulkanen#Classificaties