blog placeholder

Wat weet u over uilen, welke soorten er zijn, hoe ze eieren leggen en hun kuikens opvoeden, hoe ze jagen en wat ze eten ?  De uil staat symbool voor wijsheid maar is de uil echt zo wijs of is het een fabeltje ?  Hier kan je er alles over lezen. 

We hebben allemaal wel eens een uil horen roepen ‘s nachts, maar een zien is zeer zeldzaam.  Ze leven dan ook vooral ‘s nachts.  De uilen behoren tot de vogels, omdat ze bedekt zijn met veren, vleugels hebben en eieren leggen. 

De uilen behoren tot de roofvogels.  Net zoals arenden en valken zitten ze rechtop en hebben een grote ronde kop, een korte staart, haakvormige snavel en heel sterke klauwen.  het verschil tussen vrouwtjes en mannetjes is heel miniem.  De vrouwtjes zijn vaak groter.

Er zijn zo’n 200 verschillende soorten die verdeeld worden in twee grote groepen.  De kerkuilen en echte uilen.  Kerkuilen herken je aan de lange poten en hartvormig kop.  Ze hebben meestal een lichtkleurig vederpak.  de middelste teen van de kerkuil bevat een speciale klauw.  Hiermee kan de uil zijn veren kammen.

Echte uilen hebben een grote ronde kop met grote ronde ogen.  Sommige uilen hebben oorpluimen. Hun poten zijn bedekt met veren en de binnenste teen is korter dan de middelste teen.  De grootste uil ter wereld is de euraziatische oehoe.  Hij meet zo’n 71 cm.  De kleinste uil ter wereld is de dwerguil.  Hij is amper 14 cm groot.

Uilen komen overal op de wereld voor, behalve in Antarctica, delen van Groenland en enkele kleine eilanden.  De meeste uilen leven het liefst in de bossen, waar ze makkelijk een nestplaats kunnen vinden.  De sneeuwuil leeft op de toendra in het noorden, daar is het namelijk ijskoud.  En de kleine kabouteruil kan overleven in de hete woestijnen van Noord-Amerika.  Er zijn soorten uilen die voorkomen in moerassen en op graslanden.  Er zijn uilen die dicht bij de mens leven op akkers, gebouwen en tuinen.

Mannetjes en vrouwtjes blijven vaak lang samen en gebruiken steeds hetzelfde nest.  Er zijn zelfs uilennesten bekend die meer dan 20 jaar werden gebruikt.  kerkuilen nestelen zich graag in grote gebouwen zoals kerken.  De oostelijke sneeuwuil maakt zijn nest in boomholtes die gemaakt worden door spechten.

Vogels bouwen meestal hun eigen nest, maar uilen gebruiken liever nesten die door een andere vogelsoort zijn gemaakt.  Zoals boomholtes of rotswanden.  De kabouteruil maakt gaten in cactussen.  Gevlekte bosuilen en ransuilen gebruiken de nesten die door arenden, kraaien of eksters zijn gemaakt.  En oehoes zijn bedreven in het graven van gaten in de zijkant van mierenhopen.  Sneeuwuilen nestelen op open plaatsen, meestal een kuiltje in de grond dat ze bedekken met veren en bladeren.

Een koppeltje plant zich twee maal per jaar voort. Na de paring legt het vrouwtje soms wel 14 dagen lang elke dag een ei.  Gemiddeld leggen uilen 2 tot 7 eieren, het hangt ervan af hoeveel voedsel er voorhanden is.  Het vrouwtje broed zo’n 4 tot 5 weken op haar eieren.  Daarna zijn de kuikens klaar om uit te komen.  Zolang ze broed, wordt ze gevoed door het mannetje. De kuikens komen één voor één uit het nest en dit kan duren tot 2 weken vooraleer alle kuikens uit het ei zijn.  het eerste kuiken is dan ook groter dan het laatste kuiken en krijgt dan ook vaak meer voedsel.  In een goed jaar met veel voedsel zullen dan ook alle kuikens overleven, in een slecht jaar heeft alleen het eerste kuiken kans op overleving.

De kuikens, ook wel uilskuikens, genoemd groeien zeer snel. De ouders brengen hen voortdurend insecten en kleine dieren.  Om ze warm te houden blijft de moeder altijd dicht in de buurt.  Tot ze veren hebben.  Jonge kerkuilen krijgen al hun volwassen verenpak op 7 weken.

Wanneer het nest te vol wordt door de opgroeiende kuikens springen ze op een nabije tak om gevoerd te worden.  Als ze 6 tot 8 weken oud zijn, zijn ze klaar om uit te vliegen en het nest te verlaten.  Sommige families blijven gewoon bij elkaar.   De jongen van de Afrikaanse visuil blijven soms wel 8 maanden dicht bij het nest.

Uilen zijn met hun brede vleugels uitstekende vliegers.  Ze glijden moeiteloos door de lucht en kunnen hun vlucht vertragen terwijl ze jagen op kleine dieren op de grond.  Ze kunnen echter ook snel vliegen.  De Amerikaanse oehoe kan een snelheid behalen van maar liefst 60 km per uur.  De vleugels van een uil heeft zachte veren op de voorrand, zo wordt het geluid gedempt als ze vliegen.  Dit is handig om geruisloos een prooi te benaderen.  De oude veren een uil worden eenmaal per jaar vervangen door nieuwe. het zogenaamde ruien.

De zintuigen van een uil zijn sterk ontwikkeld.  Ze kunnen zien bij zwak licht.  Doordat ze hun oogkassen niet kunnen bewegen, moet hij zijn hele kop draaien als hij om zich heen wil kijken.  Ze kunnen ook in volkomen duisternis jagen en maken gebruik van hun oren om geluiden op te vangen van hun prooi.  Bij kerkuilen zit het ene oor iets hoger dan het andere, zodat geluid het ene oor sneller bereikt.  hij kan dan zijn kop draaien en zo nauwkeurig bepalen vanwaar het geluid vandaan komt.

Uilen zijn carnivoren (vleeseters) en voeden zich vooral met insecten, kleine vogels en kleine zoogdieren zoals woelmuizen, konijnen en muizen.  Sommige uilen eten vis.  Uilen slikken hun prooi in zijn geheel door met haren en veren.  6 tot 7 uren later hoesten ze de overteerbare delen op, dit noemen we dan een uilenbal.  Die vinden we later meestal op de grond, ze zien eruit als zwarte worsten en zijn zo groot als een mannenduim.

Uilen die in bossen leven jagen heel anders dan uilen die op open plekken leven.  In de bossen zit de uil doodstil te luisteren en te kijken, ziet hij een prooi dan schiet hij van zijn tak af en duiken ze omlaag om hun prooi te grijpen.  in open gebieden vliegen uilen langzaam over de grond op zoek naar kleine dieren.  meestal heen en weer om te voorkomen dat ze hun prooi missen.

De meeste uilen blijven in hetzelfde gebied (territorium) wonen, waar er voedsel is en ze hun jongen groot brengen.  Maar niet alle uilen blijven op één plaats, er zijn ook uilen die rondtrekken tussen winter -en zomergebieden.  Dit doen ze niet ieder jaar, maar alleen als het voedsel schaars wordt.

Iedereen weet dat de roep van een uil spookachtig overkomt, maar uilen kunnen ook schreeuwen, blaffen en zelfs zingen.  Ze zijn het luidruchtigste in de weken voor het voortplantingsseizoen.  het geluid kan in de nacht heel ver dragen en sommige koppels maken zelfs elkaar lied af. 

Toch zijn er veel bedreigingen voor de uil.  Hun leefgebieden worden verwoest door het kappen van de bossen.  Ze worden vaak vergiftigd door bestrijdingsmiddelen die de boeren gebruiken om hun oogst te beschermen.  Hun aantal neemt ook af doordat er mensen zijn die hun eieren stelen, hoewel dit bij wet verboden is.  maar het zijn populaire dieren en er zijn dan ook vele mensen die zich inzetten voor deze schitterende roofvogels.  Deze mensen maken dan nestkasten en hangen deze op zodat uilen voldoende kansen hebben om hun nesten te maken.

De levensduur van een uil hangt af van veel factoren.  Kleine soorten leven 2 tot 3 jaar, grotere soorten worden veel ouder.  In het wild leeft een kerkuil maar een jaar of 2, in gevangenschap kan dat oplopen tot zelfs 34 jaar.

In ieder geval zijn uilen prachtige dieren, we moeten dus zeker voorkomen dat ze uitsterven.  En gelukkig zijn er mensen die weten hoe ze dat moeten doen.