blog placeholder

Moest het toch zover komen, om eindelijk in te zien dat onze aarde en al het leven wordt kapotgemaakt door onder anderen de olie-industrie? Hoe lang laten we de grote olieconcerns ons lot bepalen? Waarom laten we de machthebbers, die naar meer en meer geld en macht snakken hiermee doorgaan en wegkomen?

BP, Halliburton en Transocean die elkaar nu met de vinger wijzen over wie de schuldige is, omdat niemand voor deze ongekende milieuramp verantwoordelijk wil zijn. Er lekt meer olie weg dan eerst gedacht en de gevolgen kunnen catastrofaal zijn.

In april 2010, was er een explosie op het hoog technologische booreiland Deepwater Horizon, voor de Mexicaanse kust. Er ontstond brand en er kwamen tientallen medewerkers om het leven. 11 zijn er nog steeds vermist. Het booreiland is daarna gezonken met 2,6 miljoen liter olie aan boord en ligt nu op de bodem van de oceaan op 1500 meter diepte niet ver van het olielek dat bij deze gebeurtenis ontstaan is.

Tijdens het boren naar olie op een diepte van ongeveer 10 km ónder de oceaanbodem, op de grens van het menselijk kunnen, is er een lek ontstaan dat zou zijn gekomen door een ontsnapte methaan gasbel, die zich omhoog zou hebben gewerkt door de boorpijp en door alle beveiliging heen tot in het booreiland is geraakt. Vanaf dat moment stroomt er nu al dagelijks zo’n 800.000 liter ruwe, toxische olie de oceaan in en bedreigt al het leven rondom die plek, zowel in als buiten de oceaan. Eerder werd aangenomen dat het om ongeveer 16.000 liter per dag ging, maar daar zijn ze al lang van terug gekomen. Het kan zelfs zijn dat de 800.000 een te geringe schatting is en dat het aantal wegstromende liters olie in werkelijkheid nog veel hoger ligt!

De bazen van BP, Halliburton en Transocean, die hier bij betrokken zijn geven nu elkaar de schuld van de oorzaak van deze ramp. Men wil de verantwoording op een ander afschuiven, omdat de kosten van het dichten van dit lek en van het opruimen van de olievlek ongelooflijk de pan uitrijzen. BP least het boorplatform van Transocean, het grootste bedrijf ter wereld dat naar olie en gas boort in zeeen geeft de laatste de schuld vanwege een niet werkende klep op het booreiland. Transocean schuift de schuld echter op Halliburton, die geblunderd zou hebben met de inkapseling van de bron. Het omstreden Halliburton dat na de tweede wereldoorlog grote overheidscontracten binnenhaalde, is een multinational die instaat voor de toelevering aan de gas- en olie-industrie, schuift op zijn beurt de schuld weer door naar BP. Halliburton zegt de werken precies te hebben uitgevoerd volgens het boorplan van BP… En zo is de cirkel rond dames en heren en blijft de olie maar stromen.

Of de schade die hier veroorzaakt is, nog te herstellen is? Dit gaat waarschijnlijk de grootste milieuramp ooit worden. Het lek dat eigenlijk uit drie lekken in de pijp bestaat, moet zo snel mogelijk gedicht worden en dat is bijna onmogelijk op die diepte van 1500 meter onder de zeespiegel, door weersomstandigheden, maar ook door de koude die op die diepte heerst. Verschillende pogingen om het gat met een koepel af te dekken zijn dan ook mislukt. Inmiddels zou het kleinste van de drie lekken toch gedicht zijn door een geplaatste koepel, maar dan zijn er nog twee lekkente dichten. Al bij al zou het drie maanden gaan durenom de oliestroom te stoppen en ook dat is helemaal niet zeker!

Ze bestrijden momenteel de vlek met het opzuigen van het vervuilde water door middel van schepen, het affakkelen van een deel van de olievlek en het bestrijden van de vlek met chemicaliën, die waarschijnlijk nog meer schade aan het milieu aanrichten dan de olievlek op zich!! Waar zijn ze mee bezig? Ze spelen voor GOD inderdaad! Ze zijn ergens aan begonnen en waren nóóit voorbereid op een voorval als dit, hoewel ze hadden kunnen weten dat dit ervan kon komen!

Er zijn maar weer eens gewonden en doden gevallen bij deze ramp en er zijn nog steeds 11 mensen vermist. Opgeofferd voor de olie-industrie.

Intussen stroomt dagelijks meer dan 800.000 liter ruwe olie ons milieu in. Dagelijks… al 3 weken lang, dus dat is intussen al bijna zo’n 17 miljoen liter bij elkaar…als het niet meer is! De gevolgen beginnen zichtbaar te worden; de ene na de andere dode dolfijn spoelt aan op het strand. De olievlek beslaat al een oppervlakte van meer dan 13.000m2.

Snappen we nu nóg niet, dat dit verstrekkende gevolgen heeft voor de directe omgeving van de rampplek, zelfs voor al het leven op aarde? Ook de plaatselijke vissers die geen inkomsten meer hebben, omdat ze vanaf de rampdag op die plek niet meer mogen vissen en waarschijnlijk ook niet veel vissen dit overleven en te veel giftige stoffen binnenkrijgen om nog geconsumeerd te kunnen worden. Wanneer worden hier nu eens lessen uit getrokken?

Er bestaan al zó lang alternatieve manieren om duurzame energie en niet schadelijke brandstoffen te produceren. Uitvinders die auto’s en andere machines kunnen laten lopen op onschadelijke brandstoffen, zonder giftige uitstoot en fijnstof etc, zoals bv. op water(stof). Duurzame energie dat steeds maar de kop wordt ingedrukt door de elite multinationals, omdat zij daar niks aan kunnen verdienen! Die macht hebben zij wereldwijd en houdt geen rekening met onze noodzakelijke levensbehoeften, leefomgeving en natuur! Daar moet nu een einde aan komen mensen, want alles wordt op deze manier kapotgemaakt.

Uitvindingen van duurzame energie worden tegengewerkt op allerlei manieren, hoewel ze geen giftige uitstoot hebben en geen schade voor het milieu berokkenen. Boren hoeft dan niet meer. De wereld op zijn kop! Het kan zo simpel zijn, maar de grote olieconcerns proberen uit alle macht de touwtjes in handen te houden en werken de alternatieve ideeën en uitvindingen angstvallig tegen. Zo kunnen ze hun macht wereldwijd behouden op de oliemarkt en het volk en de natuur en de aarde blijven beheersen en leegzuigen. Ze geven niet om ons mensen en dieren en alles wat leeft.

Nú moet dit stoppen. We moeten nú aan de bel trekken en er moet nú overgestapt worden op goedkopere, zelfs gratis verkrijgbare duurzame en milieubesparende energie en nú is vandaag!