blog placeholder

Het ijs op de Noordpool smelt, iedereen weet van dit fenomeen en het is gebleken uit vele onderzoeken, maar wat voor een gevolgen heeft het en zal al het ijs op de Noordpool verdwijnen? Zullen er ernstige problemen gaan ontstaan als het ijs inderdaad verdwijnt? En natuurlijk ook de vraag: Waarom smelt het ijs op de Noordpool? Dit zijn vragen die in deze tekst zullen worden beantwoord en van verschillende kanten worden bekeken.

Smelt het ijs op de Noordpool echt?

Uit vele onderzoeken is gebleken dat de Noordpool smelt, dus het antwoord is ja. De Amerikaanse luchtvaart-en ruimtemaatschappij Nasa heeft onderzocht hoeveel ijs er op de Noordpool was in 2005. Daaruit bleek dat er nog 5.31 miljoen vierkante meter ijs op de Noordpool ligt, terwijl in de periode tussen 1978 en 2000 dat nog ruim 7 miljoen vierkante meter was. Ze hebben dit kunnen onderzoeken met satellietgegevens en beelden. Je ziet dus duidelijk dat er steeds meer ijs verdwijnt. Niet alleen Nasa heeft dit onderzocht, allerlei wetenschappers uit de hele wereld zijn bezig met onderzoeken naar dit vraagstuk. Wetenschappers vinden dit belangrijk om te onderzoeken want het is natuurlijk niet goed dat het ijs verdwijnt.

Wat zijn de oorzaken van de smeltende Noordpool? 

Er is eigenlijk maar 1 voor de hand liggende oorzaak te noemen en dat is de opwarming van de aarde. De aarde wordt steeds warmer doordat het broeikaseffect zich voltrekt en dat houdt in dat zonnestralen die naar de aarde toegaan weer worden teruggekaatst door de aarde maar in de atmosfeer blijven hangen. Hierdoor blijft er meer warme lucht in het luchtruim over. Dit gebeurt allemaal doordat er steeds meer co2 in de lucht komt en dat wordt uitgestoten door o.a. fabrieken en auto’s. Co2 zorgt ervoor dat de zonnestralen meer worden tegengehouden en dus wordt het warmer op aarde. Maar er zijn nog wel meer oorzaken die genoemd kunnen worden, bijvoorbeeld dat warmere lucht en water uit zuidelijke delen van de wereld naar de Noordpool gaan en daardoor stijgt de temperatuur van het water op de Noordpool ook.

Heeft het smelten van het ijs op de Noordpool grote gevolgen voor het bestaan op aarde?

Het antwoord hierop: ja, het heeft grote gevolgen, bijvoorbeeld wordt er voorspeld dat als het Noordpoolijs geheel verdwijnt dan zou de zeespiegel over de hele aarde met maar liefst 7 meter stijgen. Daardoor zullen vele delen van de wereld onder water lopen en in die delen wonen een groot aantal mensen die hun huizen zouden moeten ontvluchten. Dit zijn natuurlijk alleen maar voorspellingen maar het zou kunnen gebeuren. Dan zitten we wel met een groot probleem. In een lezing van Al Gore (presidentskandidaat van Amerika) vertelt hij het probleem van de opwarming van de aarde en ook dat de Noordpool smelt. In zijn voorspellingen laat hij zien dat Nederland ook gedeeltelijk onder water zou lopen en delen van Amerika en China en nog veel meer andere landen. Een ander gevolg is dat de temperatuur in het gebied waar de noordpool ligt flink zal gaan stijgen. Het is de afgelopen 10 jaar al bijna 2 graden gestegen en het zal nog blijven stijgen.

Door de stijging van de temperatuur zal de ijsberenpopulatie in dat gebied flink afnemen en aan het einde van de eeuw zal er zelfs geen ijsbeer meer te bekennen zijn in dat gebied. Het gebied zal dus een klimaatverandering ondergaan wat niet positief zal zijn voor de dieren die in dat gebied leven. Periodes van vorst en dooi volgen elkaar steeds sneller op, terwijl het ‘s winters vaker regent. Zachtere sneeuw wordt afgewisseld met harde ijslagen, met als gevolg dat dieren moeilijk bij hun onderliggende voedsel, zoals rendiermos, kunnen komen.

Dus, zal een gedeelte van Nederland en andere delen van de wereld onder water lopen als het zo doorgaat met het smelten van het ijs op de noordpool? Zal de mensheid minder Co2 uitstoten en schoner gaan leven en beter omgaan met de natuur? Daar is op dit moment geen antwoord op te geven en in de loop van de jaren zullen we het allemaal gaan meemaken. Om dit probleem op te lossen zullen we toch echt wat moeten veranderen en of dat gaat lukken….??