blog placeholder

Iedereen weet dat men bij sportevenementen drie soorten medailles uitreikt, namelijk een gouden, een zilveren en een bronzen. Maar brons is niet zoals goud of zilver, men kan het niet opgraven via een mijn.  Maar waaruit bestaat brons dan wel?

Samenstelling

Brons bestaat eigenlijk uit een legering van verschillende metalen, namelijk koper en tin.  Het is voornamelijk koper en 10-30% tin.

Het tin wordt toegevoegd omdat het redelijk hard is, waardoor het brons minder buigzaam is dan koper.  Hierdoor zou het normaal gezien ook goed bruikbaar zijn in bv. de bouw, maar door de grote dichtheid is dit jammer genoeg niet mogelijk. Maar er zijn genoeg andere dingen waar brons wel goed bruikbaar voor is.

Gebruik

Het meeste bekend is brons natuurlijk via de bronzen medaille, de medaille die bij sportevementen wordt uitgereikt aan de persoon die de derde (en soms ook vierde) plaats behaald heeft.  Verder worden ook veel kunstvoorwerpen uit brons gemaakt.

Brons wordt al zeer lang gebruikt door de mens. De periode waarin het voor het eerst op grote schaal gebruikt werd, noemen we de bronstijd. Het was het eerste metaal dat in West-Europa gebruikt werd ter vervanging van steen.

Verwarring

Een fout die vaak gemaakt wordt, is het verwarren van brons met messing.  Een goede manier om het verschil te zien, is naar de kleur kijken. Messing is meer geel, terwijl brons een meer rode kleur heeft.  Indien de objecten al meer versleten zijn, is dit wel moelijker vast te stellen omdat de kleur dan al veel matter is geworden.

Bronsgieten

Veel beelden zijn gemaakt uit brons, ze worden gemaakt met een techniek die men bronsgieten noemt. Er zijn verschillende methodes om dit te doen.

Verloren was

Bij deze techniek wordt er giet- of boetseerwas gebruikt. Eerst krijgt een wassen model ontluchtingskanalen, daarna wordt het in een vuurvaste massa geplaatst. Daarna wordt de was gesmolten en de kap gedroogd. Hierdoor ontstaat er een holte waarin dan het brons wordt gegoten. Nadat dit is afgekoeld, worden de ontluchtingskanalen afgezaagd. Dan wordt het gietsel uit de mal gehaald en afgewerkt door de gaten dicht te maken en alles mooi glad te maken.

Zandgieten

Een andere manier is het zandgieten. Dit doe je met behulp van vormzand of Brusselse aarde. Het model wordt hierbij in verschillende losse delen omgeven met een zand- of aardemassa. Los betekent hier dat de gietmal het model op zo’n manier omsluit dat het nergens klemt wanneer de kap wordt verwijderd. Er zijn dus minstens twee kappen nodig, maar meestal meer. Hierna wordt het model weggenomen, waarna de kappen aan de binnenkant met de hand met was worden bekleed. Dan worden de buitenkappen met een waslaag aaneengepast en de binnenholte wordt opgevuld. Als laatste worden al de delen weer van elkaar gehaald, wordt het was verwijderd en alles aaneengepast. Dan wordt het vloeibare brons in de mal gegoten. Eens dit is afgekoeld ontstaat er een hol bronzen beeld. Het beeld zit nu nog wel in de mal, deze moet dus stukgeslagen worden en kan daardoor slechts één keer worden gebruikt. Ter afwerking worden ook bij deze methode de gaten gedicht, de uitsteeksels weggeslepen en alles mooi gepatineerd.

Er bestaan nog twee andere methodes, maar deze zijn minder bekend en worden minder vaak gebruikt. Dit zijn het slingergieten en het ceramic shellgieten.