blog placeholder

Bestaande energiebronnen raken uitgeput en de Wereldbevolking neemt drastisch toe. Om deze problemen het hoofd te beiden, moeten we  Nieuwe Duurzame energie bronnen vinden..

Energie en de Wereldbevolking

Het lijkt alsof er nog genoeg Aardolie en Aardgas in de grond zit, maar het wordt steeds moeilijker om de vertrouwde Fossiele Brandstoffen te winnen. Hoe zal het er uit zien in het jaar 2050, als er niet gauw een betere alternatieve energiebron zal worden gevonden?

Er zit ook nog een ander probleem aan vast. Het energie verbruik zal niet alleen toenemen door de explosieve groei van de Wereldbevolking, maar steeds duurder worden door de schaarste en omdat de meeste huidige energiebronnen in landen liggen buiten de Westerse Wereld. Gebieden waar de Westerse Wereld geen controle over heeft.en waarmee geen stabiele contracten kunnen worden gesloten.

Een ander probleem is de toenemende hoeveelheid afval en de toenemende CO2 (koolzuurgas) uitstoot, vooral in de Ontwikkelingslanden. Deze landen zijn de zogenaamde Arme Landen, die al vele jaren ontwikkelingshulp krijgen van de Rijke Landen. Niet alleen ongezuiverde Aardolie die in de Ontwikkelingslanden worden gebruikt en niet over de nodige technologie beschikken, baren zorgen, maar nog steeds worden grote hoeveelheden Steenkool als brandstof gebruikt, vooral in China.

Al tientallen jaren is de mensheid bezig met het benutten van andere, maar dan duurzame energiebronnen, dat zijn energiebronnen die niet uitgeput raken. Zoals de bekende Windkracht, Zonlicht en Waterkrachtinstallaties, maar die voldoen niet geheel aan de totale energiebehoefte in de wereld.

Nog steeds wordt in de wereld aan de energiebehoefte voorzien door 85 % Fossiele Brandstoffen en maar 15 % door alternaieve bronnen. In bergachtige en vulkaanachtige gebieden wordt veelal gebruik gemaakt van Waterkracht Installaties en Geothermische Installaties, dat zijn installaties die de Aardwarmte diep uit de grond halen voor het opwekken van Electriciteit. Men is nog steeds naarstig op zoek naar nieuwe duurzame energiebronnen, om de zogeheten “Groene Stroom” te produceren. Stroom die geen CO2 uitstoot veroorzaakt en milieu vriendelijk is…

Als we in Nederland kijken vindt sinds 1980 toepassing van energie uit Windturbinemolens, Zonnepanelen en Biomassa plaats, maar nog lang niet voldoende om aan de totale energie behoefte te voorzien. Zelf produceren we met deze middelen Groene Stroom energie tot nu toe van maar 10 % van de totale behoefte, terwijl 20 % Groene Stroom wordt geïmporteerd uit Noorwegen die met een Waterkrachtinstallatie uit een Stuwmeer electriciteit opwekt. Deze wordt via een 580 km lange onderzeese Electriciteitskabel in de Noordzee naar de Eemshaven in Groningen geleverd. Het is echter niet haalbaar om met de bekende Wind-, Zonlicht- en Biomassa energie in Nederland aan de totale energiebehoefte te voorzien, omdat men daar niet over de benodigde ruimte kan beschikken.

Ook in Nederland zoekt men naarstig naar nieuwe onuitputtelijke energiebronnen. Kernenergie levert ongewenste radioactief afval op, daar moeten we van af, omdat die schadelijk is voor het milieu. Om Aardwarmte te benutten voor electriciteit winning, vergt dat te grote investeringen, omdat we dan heel diep de grond in moeten boren en dan nog is op 5 km diepte de warmte van het ondergrondse water maar 150 graden Celsius. Dat is niet geschikt voor electriciteit opwekking, alleen voor verwarming van woonhuizen. Bovendien zijn de kosten daaraan verbonden zeer hoog. Kernfusie is een veelbelovende duurzame energiebron, maar nog niet operationeel. Het is het nabootsen van kernfusie die op onze Zon plaatsvindt, maar nog op problemen stuit. Bij kernfusie vinden zeer hoge temperaturen plaats, van wel tientallen miljoenen graden Celsius. De reactorwand van een Kernfusie Reactor kan zulke extreem hoge temperaturen natuurlijk niet verdragen. De vrijgekomen hoge temperaturen die Ionen en Electronen produceren moeten dan door Magneetvelden worden ingesloten, zodat de Reactorwand niet wordt aangetast. Maar dat levert nog problemen op. In Amerika is men nog daarmee bezig. Ook wij in Nederland zijn daarmee bezig en hebben in Japan met een Japanse firma een contract gesloten om samen deze methode te perfectioneren en voor toepassing mogelijk te maken. Maar daar gaan nog enkel;e jaren overheen.

Een andere duurzame energiebron is door ons in Nederland ontdekt in Zeewater de zogenaamde “Blauwe Energiebron”. In zeewater zit namelijk het zout (NCL = Natrium Chloride) opgelost en die is gesplitst in electrisch geladen ionen van Chloor en Natrium. Hieruit kan direct electriciteit worden geproduceerd met behulp van membranen.. Maar deze nieuwe ontdekking is nog niet van toepassing. Men is van plan om dat bij de Afsluitdijk uit te voeren door het bouwen van een ondergrondfse Electriciteitscentrale. Men is echter nog niet zo ver, vanwege de grote financiële kosten die er aan verbonden zijn. Er zijn miljoenen specifieke Membranen en honderden Zeecontainers nodig om deze electriciteit op te wekken en rendabel te maken.

Zo zien we dan dat in de Westerse Wereld men overal naarstig naar nieuwe duurzame energiebronnen op zoek is, om de mogelijke uitputting van de Fossiele brandstoffen, de zogenaamde “Grijze Energie”, en de te verwachten explosieve groei van de Wereldbevolking het hoofd te beiden..