blog placeholder

Tegenwoordig zien we armoede in de derdewereldlanden en overconsumptie en massa-productie in de ontwikkelde landen. Dit alles hebben ervoor gezorgd dat tastbare milieu-problemen ontstonden. De hele wereld streeft daarom naar duurzame ontwikkeling om ze zoveel mogelijk tegen te gaan.

Wat is duurzame ontwikkeling?

Volgens een rapport in 1987 waarbij deze term centraal stond, betekent duurzame ontwikkeling een concept waarbij de sociale, ecologische en economische belangen bij elkaar komen zonder dat de belangen van de toekomstige generatie in gevaar worden gebracht. Hierbij wordt dus zo zuinig en efficiënt mogelijk omgegaan met de aarde. Dit zogenaamde ‘Brundtland-rapport’ omvat twee hoofdcomponenten: als eerste het concept van behoefte, voornamelijk de essentiële behoeften van de derdewereldlanden, en ten tweede het idee van de beperkte kracht van technologie en sociale organisaties op de capaciteit van het milieu om de huidige en toekomstige behoeftes na te komen.

Duurzame ontwikkeling meten

Hierbij worden basistermen toegelicht: variabelen, indicatoren en indexen. Variabelen zijn onderelen van een systeem die gemeten kunnen worden. Indicatoren worden verkregen door de combinatie van verschillende variabelen en vertegenwoordigen een specifiek verschijnsel die indirect kunnen worden gemeten. Indexen zijn waarden die de algehele informatie over een specifiek probleem naar voren brengt. Ze worden verkregen door allerlei indicatoren en variabelen die aangenomen deel te maken van het verschijnsel.

‘Meetinstrumenten’

Hieronder worden een paar ‘meetinstrumenten’ naar voren gebracht om duurzame ontwikkeling te ‘meten’. Deze instrumenten geven geen absolute waardes aan.

De International Institute for Sustainable Development (IISD) hebben een verzameling pricinpes bedacht om duurzame ontwikkeling te meten. Ze worden de principes van Bellagio genoemd. Deze principes zijn een soort criteria waaraan een goede indicator moet voldoen. Een paar van deze principes zijn holistische perspectief (dus toepasbaar op het geheel), voldoende omvang en een praktische focus.

De PSR en DPSIR modellen worden vooral gebruikt door internationale instellingen. PSR staat voor Pressure-State-Response. DPSIR is een uitgebreide vorm van PSR. Het staat voor Driving forces-Pressure-State-Impact-Response. Het vergroot de omvang van de PSR door de ‘Driving Forces’ van ‘Pressure’ toe te voegen maar ook de ‘Impacts’ van ‘State’ op de maatschappij.