blog placeholder

Het leven van de wilde eend in Nederland, hoe hij leeft, waar hij broedt en hoe hij eruit ziet. Het mannetje, de woerd, is veel mooier gekleurd dan het vrouwtje en is herkenbaar aan zijn mooie glanzende groene kop met een witte krans om zijn hals. Zijn borst is bruin en zijn romp is beige en zijn vleugels zijn donkerder van kleur. De kleuren van zijn staart zijn groen-wit met aan het eind twee krulletjes. Tegen het eind van de zomer verliest het mannetje even zijn mooie kleuren en lijkt dan meer op een vrouwtje, maar dan donkerder van kleur. Je kunt het mannetje dan herkennen aan zijn gele snavel. Zijn oorspronkelijke kleuren krijgt hij snel in het najaar weer terug.

DE WILDE EEND (Anas platyrhynchos)

De door iedereen welbekende wilde eend is een watervogel.

De lengte van deze eend is 52 tot 61 cm en de spanwijdte is 91 tot 98 cm.

De kleur van het vrouwtje is bruin gevlekt met een oranje-bruine snavel. Het mannetje en het vrouwtje hebben oranje poten.

De snavel van de wilde eend heeft een ronde punt aan het eind en is vrij lang. Deze is uitermate geschikt om water op te nemen en het water weer te lozen, waarbij het voedsel uit het water in zijn bek achterblijft. Deze manier van voedsel opnemen uit het water noemt met grondelen.

LEEFGEBIED

De wilde eend komt in heel Nederland voor in alle sloten, parken en singels en broedt in bijna heel Europa. Verder komt hij voor in het noorden van Amerika en Azië. De wilde eend die in Nederland broedt noemt men een standvogel. Deze eenden blijven meestal in de winter ook in Nederland, maar er zijn ook eenden die dan wel een stuk naar het zuiden trekken. De wilde eenden uit de noordelijke gebieden van Europa trekken in de winter juist naar ons land om te overwinteren en naar Zuid-Europa.

NEST EN JONGEN

Ze maken hun nesten graag onder een struik of in dichte plantengroei van droge plantendelen en bij voorkeur in een kuil. Het komt ook weleens voor dat ze hun nesten bouwen in boomholten of zelfs in oude kraaiennesten.

De grootte van een ei is 56 bij 40 mm en ze leggen 7 tot 11 eieren, waarvan elke dag een. De kleur van de eieren zijn blauwachtig groen tot bruin. De broedtijd is ongeveer 28 dagen.

Als de jongen geboren zijn, verlaten ze meestal meteen met moeder samen het nest om voedsel te zoeken. Vogels die het nest meteen verlaten worden nestvlieders genoemd.

VOEDSEL

Wilde eenden eten waterinsecten en plantaardig voedsel, zoals het bekende eendenkroos. Ook lusten ze graag brood en worden ze daarom vaak gevoerd door de mens.

NATUURLIJKE VIJANDEN

Jonge eendjes worden vaak opgegeten door snoeken, ratten of reigers, maar ook door katten of meeuwen.