blog placeholder

De patrijs (perdix perdix), is een mooie naam voor een mooie, maar toch onopvallende vogel. Hij wordt ook wel veldhoen genoemd en het is een vogel die snel aan mensen went. Vroeger werd er veel op de patrijs gejaagd, maar tegenwoordig mag dat niet meer. Lees verder over de patrijs.

Kenmerken

De patrijs wordt ongeveer 30cm lang. De kop van het volwassen mannetje is kastanjebruin en zijn keel is ook kastanjebruin. Zijn borst heeft een asgrauwe kleur met twee grote kastanjebruine vlekken op zijn buik.

Het vrouwtje is kleiner dan het mannetje en haar kleuren zijn minder opvallend. De bek en de poten zijn grijs van kleur. De poten van deze vogel zijn erg klein en kort en ook een beetje krom. Ze hebben een kleine snavel die ook een beetje krom is. De staart loopt lichtelijk naar beneden.

Leefgebied

De patrijs kwam vroeger heel veel verspreid in Nederland voor in akkers, aan de rand van de sloot en wegbermen. Hij behoort tot de akkervogels en is familie van de fazant. Het aantal patrijzen is sterk achteruit gelopen, waarschijnlijk omdat er minder grote insekten zijn, een belangrijk deel van hun voedsel. Niemand kan echter bewijzen wat nu eigenlijk de werkelijke oorzaak is. De patrijs komt verder voor in heel Europa, het meeste in Polen en Frankrijk, waar ze ook broeden. De patrijs is een standvogel, dat betekent dat ze vaak in de buurt overwinteren waar ze ook broeden. De patrijzen in Nederland, overwinteren dus ook hier en in de winter leven deze vogels graag in koppels.

Nest en Jongen

De patrijs nestelt zich graag onder het struikgewas in een ondiepe kuil in de grond, in dichte plantengroei of in het gras. Het nest wordt bekleed met wat bladeren, veertjes en grashalmen. Apart detail is, dat deze vogel een soort tunnel maakt en via deze tunnel het nest kan bereiken.

Het vrouwtje legt ongeveer 10 tot 16 eieren, maar het kunnen er ook meer zijn. Allebei de ouders verzorgen de jongen als ze geboren zijn na een broedtijd van ongeveer drie weken. De jongen zijn nestvlieders en verlaten al snel het nest.

Voedsel

De patrijs eet insekten en graankorrels, maar ze maken ook graag een uitstapje naar een mierenhoop, omdat ze gek zijn op miereneieren.